Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i Internationellt företagande

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Mastersprogrammet i internationellt företagande erbjuder en tydlig kombination av praktisk och teoretisk kunskap om funktioner i multinationella företag, stora som små, i den globala ekonomin. Som student på programmet kommer du utveckla din förståelse för geografiska, processuella, och organisatoriska aspekter av internationella affärsverksamheter och utveckla förmågor för hållbart och konkurrenskraftigt beslutsfattande.

Om utbildningen

Kontinuerliga globaliseringsprocesser i inhemska ekonomier ger upphov till situationer där företag måste möta och förstå hur global produktion, innovation och handelsnätverk gör inverkan på deras verksamhet. Följaktligen finns det ett växande behov för företag och dess ledning att svara på möjligheter som kommer ur en större och mer avslappnad rörelse av kapital, människor, tjänster, produkter och kunskap.

Företag måste också förstå intressenter och andra aktörer på en nationell och överstatlig nivå.

Detta program erbjuder en unik interdisciplinär syn på globala affärer internationell affärsverksamhet- och ekonomisk geografi.

Ett unikt balanserat program

Vårt programs grund i studier om både internationell affärsverksamhet och ekonomisk geografi, gör programmet unikt i sitt slag. Med ett interdisciplinärt synsätt syntetiserar programmet metoder för analyser av internationell affärsmiljöanalys med teorier om internationalisering och strategisk ledning av multinationella företag. Detta inkluderar också en förståelse för de sammanhangsramar som påverkar internationell affärsverksamhet och utländska direktinvesteringar.

Distinkt kompetens och färdighet

Vi erbjuder en kombination av övningar och kunskap om hur multinationella företag verkar i den globala ekonomin.  Detta betraktas ur ett affärsperspektiv och stöds av en djupförståelse för de geografiska aspekterna av ekonomiska verksamheter. Du kommer att delta i verkliga fallstudier av befintliga företag. Du kommer att utveckla affärskicklighet och distinkta kompetenser som krävs för att arbeta inom multinationella företag. Detta innefattar att veta hur du genomför affärsmiljöanalyser samt förstå vilka möjligheter och utmaningar som följer med ett företags internationaliseringsprocess. Dessutom kommer du att tillgodogöra dig avgörande insikter och kunskaper relaterade till internationellt strategiskt arbete, styrning och organisering av internationella företag, förstå nutida trender inom globaliseringen av innovation samt se utmaningar och möjligheter relaterade till företagsamhet i växande asiatiska marknader.

Internationell karriär

Programmet kombinerar teori med praktisk applicering och problembaserad inlärning. Du kommer att få arbeta i en tvärkulturell miljö där dina och andras erfarenheter värderas högt då de tillsammans bidrar till en kreativ miljö. Projektuppgfter betonar verkliga exempel och genomförs i nära samarbete med både etablerade multinationella företag och internationaliserande små och medelstora företag.

Vårt program är särskilt utformat för studenter som planerar en framtida karriär inom internationella företag med någon utav följande inriktningar; strategiskt ledarskap, inköp eller export, organisering, affärsutveckling.

Programmet riktar sig också mot de som vill specialisera sig inom handelspolitik eller handelsfrämjande åtgärder inom internationella organisationer eller nationella institutioner. Du kan även tillbringa utbytestid vid ett av våra partneruniversitet.

Så ansöker du

Generella förkunskapskrav: En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se (engelska) och www.antagning.se (svenska).  Programspecifika förkunskapskrav:  A) minst 60 hp inom företagsekonomi eller B) minst 30 hp i företagsekonomi och 30 hp i ämnesområdena ekonomisk geografi,nationalekonomi eller ekonomisk historia. Utöver kraven i A och B måste den sökandes universitetsutbildning innehålla minst 15 hp i statistik eller forskningsmetoder, eller 15 hp i en kombination av båda.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights