Visa studentum.se som: Mobil

Träffa och chatta med skolor live på Digitala utbildningsmässan den 7 oktober! Anmäl dig nu 🎓✨

TRAC - Turism -och Resekonsult

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Öppet hus
2021-10-21

TRAC - Turism -och Resekonsult

Din framtid i resebranschen

TRAC Turism -och resekonsult är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med inriktning resor och turism som Svenska resebyråföreningen med dess medlemmar står bakom. Utbildningen riktar sig mot såväl privatresor som affärsresor samt även event-och mötesindustrin. Den är på heltid och ger dig både en bredd och ett djup. Utbildningen är en av få i Sverige där du tränas i de marknadsledande flygbokningssystemen Amadeus och Sabre samt tågbokningsystemet Linkeonline.

Du utvecklar de färdigheter i de system som arbetsgivare tydligt efterfrågar vid anställning på resebyrå och hos researrangörer. En röd tråd genom utbildningen är hållbar turism och alla studerande blir Travelife-certifierade. En tredjedel av utbildningen består av Lärande I Arbete, där du under totalt 24 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i resebranschen. Skolan har ett samarbete med Erasmus+ vilket ger möjligheter till finansierad praktik utomlands inom EU-området.

Goda framtidsutsikter

Rese- och turismindustrin är världens snabbast växande industri. Vår bedömning är att resebranschens efterfrågan på välutbildad och säljinriktad personal kommer att vara fortsatt hög på grund av allt mer komplext resande, behovet av hållbar turism, kommande pensionsavgångar och förändrade arbetsmetoder. Branschen har stort intresse av utbildningen och skolans nära samarbete med branschföretag garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.

Allt du behöver

Studiebesök såväl som föreläsare från resebranschen och högskolor ingår som mycket viktiga delar i kurserna. Utbildningen är projektorienterad och problembaserad. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten, seminarier och inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med en fördjupning, ett specialiserat examensarbete. Efter examen kan du arbeta som t.ex:

 • Resekonsult
 • Resesäljare
 • Sales Agent
 • Online Support Specialist
 • Customer Service Agent
 • Reseproducent
 • Projektledare
 • Projektassistent
 • Incoming Travel Agent

Utbildningen är även en rekryteringsbas för inkommande turoperatörer/Destination Management Companies, General Sales Agents för utländska och svenska flyg-/turismföretag, kryssningsföretag, flygbolag, event- och aktivitetsbolag samt de företag som arbetar med språk- och volontärresor.

TRAC – en extra kvalitetsstämpel

TRAC Diplomerad Resekonsult är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med inriktning resor och turism som Svenska resebyråföreningen med dess medlemmar står bakom. Den är på heltid och ger dig både en bredd och ett djup. Utbildningen är en av få i Sverige där du tränas i de marknadsledande flygbokningssystemen Amadeus och Sabre samt tågbokningsystemet Linkeonline. Du utvecklar de färdigheter i de system som arbetsgivare tydligt efterfrågar vid anställning på resebyrå och hos researrangörer. En tredjedel av utbildningen består av Lärande I Arbete, där du under totalt 24 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i resebranschen.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ansvariga för utbildningens utformning och består av representanter från American Express Travel & Lifestyle Services, Carlson Wagonlit Travel, TUI, Kilroy Travels, HRG Nordic/Amex GTB, Resia/Resfeber, Södertörns Högskola, Ticket Leisure Travel Group, AB, Egencia/Expedia, MSC Cruise, We Travel Group, VING och Frans Schartaus Handelsinstitut samt representanter för de studerande. Ledningsgruppen följer, utvärderar och reviderar utbildningen kontinuerligt.

För mer information om TRAC - Turism -och Resekonsult, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Videoreportage

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet:

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. 
Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt). 
Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

 • Svenska/Svenska som andra språk B/2
 • Engelska B/6

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer på MYHs hemsida.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen TRAC Turism -och resekonsult.

Urvalet 

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

LIA

Möte med verkligheten
En tredjedel av utbildningens fyra terminer består av Lärande I Arbete (LIA), på ett företag i resebranschen. LIA är ett centralt inslag i din utbildning. Det är här du får den praktiska erfarenheten från branschen, det är här du har möjlighet att prova på olika (yrken och) inriktningar inom området resor och turism och det är här du knyter viktiga kontakter inför din kommande karriär.

Vad innehåller LIA-perioden?
LIA-perioden genomförs på ett reseföretag, främst inom affärs- och privatresebranschen. Du har en erfaren handledare som ansvarar för att du får systematisk och praktisk träning i de olika arbetsuppgifter som förekommer inom olika delar av branschen och får ta allt större eget ansvar.

Du väljer själv
Vi förmedlar de flesta LIA-platserna via våra samarbetspartners, men det är inget som hindrar att du själv ordnar din praktikplats. I våras valde till exempel sju studenter att förlägga sin praktik till Kambodja.

Samarbeten

Samarbeten med näringsliv och högskola

Samspelet mellan teori och praktik är centralt för alla våra utbildningar. Ledningsgruppen som ansvarar för utformningen av din utbildning består därför av representanter från både näringslivet och den akademiska världen. Självklart lyssnar vi även på våra studenter och varje utbildning har två studentrepresentanter i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen är ansvariga för utbildningens utformning och består av representanter från American Express Travel & Lifestyle Services, Nordic Visitor, Carlson Wagonlit Travel, TUI, Kilroy, HRG Nordic, Resia/Resfeber, Södertörns Högskola, Ticket Travel Group, Travellink AB, Springtime, Blueberry, Egencia och Frans Schartaus Handelsinstitut samt representanter för de studerande. Ledningsgruppen följer, utvärderar och reviderar utbildningen kontinuerligt.

Kursöversikt

Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Administrativ IT, Web och Layout 15 p
 • Affärsjuridik 15 p
 • Branschledande GDS-bokningssystem, Amadeus och Sabre 30 p
 • Branschgeografi och omvärldskunskap 25 p
 • Bransch- och produktkunskap 15 p
 • Examensarbete 20 p
 • Företagsekonomi med Revenue Management 25 p
 • Kommunikation, marknadsföring, e-handel och sociala medier 25 p
 • Lärande I Arbete (LIA) 120 p
 • Organisation, medarbetarskap och ledarskap 15 p
 • Professional English & Intercultural Communication 15 p
 • Projektmetodik & projektledning 10 p
 • Reseproduktion och paketering 20 p
 • Sales & Service Management 20 p
 • Tourism Management & Sustainable Development 20 p
 • Travel Management 10 p

Efter examen

Efter examen som kvalificerad resekonsult finns en rad möjligheter inom reseindustrin. 

Exempel på yrken inom resebranschen är: 

Resekonsult - resesäljare
Resebyråtjänsteman innebär arbete på en resebyrå eller hos en researrangör. På en resebyrå förmedlas alla slags resor, hyrbilar, utflykter och biljetter till olika evenemang. Hos en researrangör säljs både arrangörens egna resor och paketerade resor med reguljärflyg.

Som resekonsult informerar man kunden om olika resmål, resvägar, priser och hotell. När kunden har bestämt sig bokar man resan. Man kan också boka hyrbil och ordna andra evenemang på resmålet.
Försäljningen sker per telefon eller när kunden besöker butiken. På ett callcenter har man kontakt med kunden per telefon och säljer vanligen färdiga resepaket eller gör vissa anpassningar efter kundens önskemål. På de internetbaserade resebyråerna kan kunden själv informera sig om utbudet av resor och även boka resan själv.

Resebyråtjänstemannens arbete utvecklas till att bli mer av informationskonsult/rådgivare, som hjälper kunden att hitta och välja rätt resa. Det är viktigt att vårda och utveckla kundrelationerna på lång sikt, så att kunden kan lita på att få kvalificerad hjälp för sina önskemål. För att arbeta med grupp- och konferensresor fordras ofta stor branschkunskap för att tillgodose specifika kundkrav. Som resebyråtjänsteman måste man vara utåtriktad och tycka om att prata med människor.

Resekonsult på Internetresebyrå
Även på Internetresebyråer krävs resekonsulter. Inget folk reser så mycket som svensken och det innebär alla typer av resenärer. Även om den svenska resenären är handikappad, både fysiskt och psykiskt, är gammal, har allergier, speciella kostönskemål, vill ta med dig din hund så vill hon resa. Varje sådan bokning kräver handpåläggning vilket betyder att Internetresebyråerna har mer personal än vad man trodde var nödvändigt.

Reseproducent
Hos researrangörerna finns resebyråtjänstemän som planerar de resor som företaget ska sälja och kallas för reseproducent. Som producent/resekonsulent planerar och besöker man nya resmål, förhandlar med transportföretag och hotell om priser och andra villkor och skriver avtal. Man kan också sammanställa resekataloger, tidtabeller och broschyrer vilket oftast sker i samarbete med reklamfolk och marknadsförare. Planering av ett nytt resmål innebär långa förberedelser och kontroller av landets politiska stabilitet, infrastruktur, säkerhet, sjukdomar mm.

Biljettör
På de större resebyråerna och hos de stora researrangörerna kan man vara specialiserad på att räkna ut biljettpriser och skriva ut resedokument, vilket många gånger kan vara mycket komplicerat. Där krävs mer kunskaper inom IATA och flygpriser.

Travel Manager
Det finns resebyråtjänstemän som ansvarar för reseverksamheten hos enskilda företag. Stora företag som ABB och liknande har ofta det. De informerar, ger råd och tar fram individuella resor eller gruppresor för företagets medarbetare.

Key Account Manager
Hos större researrangörer/ resebyråer kan man avancera till Key Account Manager och ha kundansvar för de stora kunderna. En djup kunskap som reseproducent och/eller resekonsult är en förutsättning för att klara av arbetet på ett tillfredsställande sätt.

Resebyråchef
leder arbetet, har personalansvar och det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Det är vanligt att TRAC utbildade elever går vidare som chefer inom branschen. I utbildningen finns ett moment av organisation och ledarskap vilket ger en introduktion i ledarskap.

Kundservice
Här måste du känna till hur både försäljning och verksamhet fungerar för att kunna behandla och svara på reklamationer. Samma kompetens och personliga egenskaper som hos en resekonsult är nödvändiga.

Operation
På en ”operation” har man kontakt med flygbolag, resmål och kunder. Inom resenäringen sker ständiga förändringar och kunder behöver informeras och bokas om. Samma kompetens och personliga egenskaper som hos en resekonsult är nödvändiga.
Övriga administrativa tjänster: Resekonsultrollen är ofta en ingång till övriga administrativa tjänster och möjlighet till avancemang inom en stor resekoncern. Här återfinns en mängd olika administrativa arbetsuppgifter.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Öppet hus

Välkommen på digitalt öppet hus!

Torsdagen den 21 oktober mellan kl: 16.00 – 18.00 bjuder vi in till digitalt öppet hus.

Vi berättar om Frans Schartaus Handelsinstitut och de utbildningar vi erbjuder. Du får chansen att träffa våra utbildningsledare och chatta med vår antagningskoordinator. Ingen föranmälan krävs utan

Du är välkommen att logga in, när du vill, mellan kl: 16.00-18.00.

Inbjudan och länkar hittar du på skolans hemsida den 21 oktober.

Utbildning som leder till jobb!

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2021-10-21    Tid:   16:00 - 18:00   Till öppet hus

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: TRAC - Turism -och Resekonsult

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
www.schartau.se

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Sofie
Fantastiskt bra utb som överträffade alla mina förväntningar! Mkt goda möjligheter till jobb ges.
Recensioner
Recensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,1)
Baseras på 33 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen TRAC - Turism -och Resekonsult från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter: