Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: januari 2021 - Stockholm
Löneekonom

Löneekonom

Din framtid som löneekonom

Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna arbeta som löneekonom inom privat eller offentlig sektor. Du får en bred kompetens inom området ekonomi, vilket ger dig den helhetssyn som krävs i moderna verksamheter för ekonomisk tillväxt. Du kommer att efter dina egna ambitioner och intressen kunna inrikta dig mot att arbeta som antingen löneadministratör eller ekonomiassistent.

Goda framtidsutsikter

Utbildningen är ett resultat av den stora efterfrågan på välutbildade löneekonomer som enligt prognosen kommer att råda på arbetsmarknaden under överskådlig framtid. Det är många företag som söker den här kompetensen samtidigt som vi står inför ett stort generationsskifte. Du kommer med andra ord att ha mycket goda chanser att få jobb efter examen.

Allt du behöver

Det nära samarbetet med näringslivet är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels genom att representanter från branschen medverkar i undervisningen dels genom att du som student får möjlighet att tillämpa dina kunskaper genom Lärande I Arbete (LIA). För att ge dig en stabil grund inför kommande karriär innehåller kursutbudet allt från ekonomi och lönehantering till affärssystem, affärsjuridik och kommunikation.

För mer information om Löneekonom, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighetskrav och ansökan

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt). 

Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

 • Engelska B eller 6
 • Svenska/svenska som andra språk B eller 3
 • Företagsekonomi A och B eller 1
 • Matematik B eller 2

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan Du ansöka om tillgodoräknande i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet, vi bedömer då om dessa erfarenheter uppväger de betygsbrister som finns i ansökan och motsvarar det saknade betyget. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera och beskriva de erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar tillgodoräkna dig som betyg. Till ansökan ska du sålunda bifoga en skriftlig redogörelse så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Löneekonom.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunden är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Kursöversikt

Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dag med heltidsstudier.

 • Administrativ IT-kunskap 25 p 

 • Affärssystem 20 p

 • Arbetsrätt, avtalsrätt, avtalstolkning och pensioner 30 p

 • Ekonomi 50 p

 • Examensarbete 20 p

 • Kommunikation 25 p

 • Lärande I Arbete (LIA) 130 p

 • Ledarskap och personaladministration 25 p

 • Löneadministration 50 p

 • Professional English 10

 • Systemimplementation lön 15 p

Videoreportage

Kravprofil

Branschens krav

Utbildningen passar dig som är ordningssam och strukturerad - och som tycker om variationen av siffror och kontakt med människor.

För att lyckas och trivas som löneekonom är det viktigt att ha följande egenskaper och förmågor:

Organisationsförmåga

Att ha en god analytisk förmåga och tycka om att arbeta med siffror och system. I arbetet som löneekonom är ett sinne för struktur och ordning nödvändigt.

Förtroendeingivande

Som löneekonom hanterar du sekretessbelagd information om företagets anställda och detta kräver diskretion, noggrannhet och integritet.

Samarbetsförmåga

tt tycka om att arbeta i grupp och att inte vara konflikträdd.

Servicevilja

Att ha en positiv inställning och önska tillgodose behovet hos dina interna kunders förväntningar.

Flexibilitet

Arbetet som löneekonom kräver att du klarar av och trivs med snabba kast, avbrott i ditt dagliga arbete samt arbetstoppar periodvis. Att hantera avbrott i ditt arbete och samtidigt leverera med noggrannhet och snabbhet.

Initiativförmåga

Att våga ta plats och ta egna initiativ, att ta tag i saker och inte vänta på att de ska hända.

System och datorvana

Att vara van med att och/eller ha viljan att arbeta dagligen med löne- eller affärssystem.

Intresse & engagemang

Att vara öppen och vaken och ta vara på de öppningar och möjligheter som finns.

Efter examen – exempel på yrken

Med examen från Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Löneekonom finns en rad möjligheter inom både privat och offentlig sektor. Exempel på yrken efter examen är:

 • Löneadministratör
 • Ekonomiassistent
 • Löneassistent
 • Löneekonom

Samarbeten

Samarbeten med näringsliv och högskola

Samspelet mellan teori och praktik är centralt för alla våra utbildningar. Ledningsgruppen som ansvarar för utformningen av din utbildning består därför av representanter från både näringslivet och den akademiska världen. Självklart lyssnar vi även på våra studerande och varje utbildning har två studeranderepresentanter i ledningsgruppen.

I ledningsgruppen för utbildningen sitter representanter från Beijer Bygg AB, Täby kommun, Poolia, Azets Insight AB, Hogia, BTRBC, Stockholms Universitet, Wise Professionals samt Frans Schartaus Handelsinstitut och representanter för de studerande.Ledningsgruppen medverkar aktivt i utbildningen bland annat genom besök i kursgruppen, gästföreläsningar, studiebesök, att ansvara för olika kursmoment och som handledare vid projekt- och examensarbeten.

LIA

Möte med verkligheten

En tredjedel av utbildningen består av Lärande I Arbete (LIA). LIA är ett centralt inslag i din utbildning. Det är här du får den praktiska erfarenheten, det är här du har möjlighet att prova dina kunskaper i verkligheten och det är här du knyter viktiga kontakter inför din kommande karriär.

Vad innehåller LIA-perioden?

Inför LIA-perioden träffas du, en handledare från arbetsplatsen för att diskutera den kommande praktiken. Mötet kan liknas vid en anställningsintervju, där du och handledaren får tillfälle att träffas, ställa frågor och nå en överenskommelse om fortsatt samarbete.

LIA-perioden genomförs på en löne- eller ekonomiavdelning på ett företag eller organisation inom en rad olika branscher. Vi har till exempel LIA-platser på Skansen, H&M, Riksdagen, Fazer Amica, Södertälje kommun, Birka Cruises och Arla.Under LIA-perioden har du en erfaren handledare som ansvarar för att du får systematisk och praktisk träning i de olika arbetsuppgifter som förekommer på en löne- eller ekonomiavdelning och att du får ta allt större eget ansvar.

Anpassas efter dig

Vi förmedlar de flesta LIA-platserna via våra samarbetspartners, men det är inget som hindrar att du själv ordnar din praktikplats. Eftersom alla har olika bakgrund anpassas innehållet i LIA-perioderna till dina egna erfarenheter och kunskaper.

Kostnader

YH-utbildningen Löneekonom är avgiftsfri och CSN berättigad.

Reportage

Löneekonom – en eftertraktad utbildning

Löneekonom – en eftertraktad utbildning

Läs mer Frans Schartaus Handelsinstitut

Träffa Emma Carlsson som just har inlett sitt andra år på YH-utbildningen Löneekonom på Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm.

– Skolan är bra och jag har känt mig positivt omhändertagen från dag ett. Och skolan ger oss bra förutsättningar för att klara jobbet, berättar Emma. 

Läs mer om Emmas studier på Frans Schartaus Handelsinstitut.


Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Löneekonom

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
www.schartau.se

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 5 recensioner.

Therese Jansson
(5)
När du studerar till löneekonom på Frans Schartaus Handelsinstitut så får du en bred utbildning inom lön, Hr och ekonomi. Väldigt bra kurser som gör dig väl föreberedd ute i yrkeslivet. Bara postivt att säga om denna utbildning och rekommenderar verkligen skolan.
En elev i klassen
(4)
Bra skola med bra lärare! Bra kurser och mkt praktik som har gett de flesta arbete efter utbildningen.
Rumana
(5)
Löneekonom är en jätte intressant utbildning med relevanta kurser. Man kan både jobba som ekonomiassistent och löneekonom efter examen. Och det bästa med Frans Schartau är att det är skolan som ordnar praktikplats för studenterna eftesom skolan har mycket kontakt med arbetslivet.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Löneekonom från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,8)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,5)
Baseras på 27 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: