Visa studentum.se som: Mobil

Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

Bergströms Kunskapsföretag AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Malmö, Stockholm
2 år
Deltid
69 900 SEK Momsfri
Kommande starter
Göteborg
2021-09-24 
Malmö
2021-09-24 
Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

Utbilda dig till professionell 12-stegsbehandlare!

En 12-stegsbehandlare som kan behandla olika personer behöver kunna mer än hur han/hon själv eller bästa vännen blev nykter. Man måste ge sig tid för lära hur man lär andra. Vi har snart 30 års erfarenhet av att utbilda människor i tolvstegsfilosofin och hur den omsätts i fungerande behandlingsprogram, individuellt och i grupp.

Att arbeta tolvstegsinriktat är spännande!

Vi utbildar dig till tolvstegsbehandlare under två år. Så lång tid tycker vi att man ska “gå i lära” för att till alla delar kunna sitt yrke som tolvstegsbehandlare.

En professionell tolvstegsbehandlare är speciellt kunnig och erfaren i hur Anonyma Alkoholisters tolvstegprogram kan användas i reguljär behandlingsverksamhet och hur de tolvstegens livsvisdom och filosofi kan överföras pedagogiskt till andra. För att kalla sig tolvstegsbehandlare ska man kunna alla de tolvstegens djupare innebörd och ha förmåga att få andra att ta dem till sig och tillämpa dem.

Det tolvstegsbehandlingsprogram som vi lär ut fokuserar på klienter med alkoholism och narkomani men kan också användas vid andra missbruk och beroenden, både kemiska och icke-kemiska, som överdrivet användande av spel, dator, sex etc.

Efterfrågan på kunniga tolvstegbehandlare ökar alltefter som fler får insikt i hur effektiv sådan behandling faktiskt är. Idag finns det tolvstegbehandlare inom samhällets alla områden, både hos offentliga arbetsgivare och privata. Många arbetar som egna företagare och tar emot individuella klienter men också som konsulter till företagshälsovård, socialtjänst, kriminalvård m m.

Lennart Bergström är den som utformat Bergströms Tolvstegsutbildning och har då varit mån om att alla stegen ska kunna användas i ett professionellt behandlingsprogram. Han känner väl till AA och dess program samt har arbetat med människovårdande yrken redan som 20-åring. Lennarts akademiska meriter, praktisk erfarenhet från behandlingsgolvet och AA-kunskaper återspeglas i utbildningen.

För mer information om Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU), vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

 • Droglära, kartläggning av klientens behov, behandlingsplanering, genomförande av
  behandling, uppföljning av resultat
 • AA:s tolvstegsprogram och bakgrund
 • Teorier och tekniker i tolvstegsbehandling
 • Hälsolära
 • Förebyggande åtgärder
 • Olika interventions- och motivationstekniker
 • Återfallsprevention och -behandling
 • Orientering om kognitiv terapi, existentiell terapi och modern ångestbehandling
 • Orientering om anhörigas behov och behandling
 • Psykologi och psykiatri ur beroendebehandlingsperspektiv
 • Professionalitet och etik
 • Lagstiftning och relationer till myndigheter
 • Fallbeskrivningar
 • Handledning i eget klientarbete

Studietakt

Deltid på fritid. Cirka 8-20 timmar per vecka, nio månader per läsår. Studietiden varierar beroende på elevens tidigare förkunskaper.

Kursupplägg

Utbildningen är på deltid och bygger huvudsakligen på kursbrev via mail. Studietakten är anpassad till den som heltidsarbetar parallellt med studierna. Den som praktiserar kan kombinera studier och praktik till heltidsstudier. Tio kursbrev per år motsvarande tre veckors studier per kursbrev. Utöver kursbreven samlas eleverna terminsvis till några dagars seminarier vid fyra tillfällen samt vid åtta gruppdagar (ett per kvartal på lördagar). Normalt klockan 10-17.

Kursbrev med litteraturanvisningar, Bergströms PM och arbetsuppgifter. Redovisningen görs skriftligt via mail. Läraren svarar också via mail. Lärarna kan även kontaktas per telefon av studenten. Varje student har möjlighet till en personlig mentor.

Förkunskaper

Den som redan är verksam inom en behandlingsverksamhet har lättare att tillägna sig kunskaperna och omsätta dem i praktiken. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt.

Examen & Intyg

Genomgången utbildningen berättigar till titeln Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI.

Kostnader

17 475 kr inkl moms per halvår, totalt 69 900 kr för två läsår. Avgiften kan delbetalas – kontakta Bergströms för mer info. Litteratur tillkommer motsvarande omkring 6 000 kr. Kurs-PM ingår i utbildningsavgiften. 

Fortsatta studier

Efter TBU kan man komplettera till ATU, A-terapeut, alkohol- och drogterapeut hos Bergströms.

Bergströms Kunskapsföretag AB


Bergströms Kunskapsföretag AB

Bergströms utbildar, handleder och ger terapi.  Företagets syfte är att minska antalet onödiga och för tidiga dödsfall samt minska lidandet för de drabbade och deras anhöriga. Bergströms fokus som utbildare är dels den grundläggande psykoterapiutbildningen (KBT steg 1) dels utbildningen till...


Läs mer om Bergströms Kunskapsföretag AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU)

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Bergströms Kunskapsföretag AB

Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg, nära Järntorget


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Dipl Tolvstegsbehandlare SJI (TBU) från Bergströms Kunskapsföretag AB, fyll i följande uppgifter: