Visa studentum.se som: Mobil

Hitta ditt yrke - Trygghetssamordnare

XenterNamn: Beyron Ahxnexenterr 

Yrke: Trygghetssamordnare I Botkyrka kommun

Beyron jobbar som trygghetssamordnare i Botkyrka kommun. Enligt honom ska det trygghetsfrämjande arbetet bidra till ett långsiktigt och mer systematiskt arbete för att främja trygghet och förebygga brott bland flickor och pojkar, kvinnor och män i kommunens olika delar. Därför har de valt att mer samordna säkerhets- och trygghetsdelarna och gå mot ett alltmer trygghetsfrämjande arbete. Beviset på detta är priset Botkyrka fick förra året, som ”Årets säkraste kommun”, där grunden för nomineringen var det långsiktiga samarbetet i Botkyrka mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten.

Varför har du valt en karriär som Samordnare inom brottsprevention och säkerhet?

Jag har hela karriären arbetet mot brott både, som socialarbetare, chef, utvecklare och nu som trygghetssamordnare (Bråsamordnare). Jag tycker om arbetet, och blir ofta inspirerad. Jag gillar även att inspirera andra. Möjligheten att samtidigt finnas med på flera nivåer – strategiskt/centralt och operativt/lokal – är utmanande och tar en del energi men ger också energi tillbaka.

I Botkyrka jobbar vi med att främja trygghet som ett led i arbetet för att skapa ett hållbart Botkyrka, men också i att efterleva lagar och riktlinjer. Exempel på konkreta insatser är samordningen av lov-helgverksamhet, nattvandring, mobilisering vid oro. Detta sker i samverkan med boende och föreningar, att utveckla grannsamverkan och grannstöd. Mitt uppdrag är att stärka den kommunövergripande samordningen, stödja och utbilda medarbetare, boende och föreningar samt uppföljning.

Vad tycker du om Xenters nya utbildning till Samordnare – brottsprevention och säkerhet?

Jag anser det nödvändigt att utbildningen knyter ihop trygghet och säkerhetsdelarna då de påverkar varandra. Viktigt för alla som jobbar inom branschen att ha kunskap och insikt om båda perspektiven. Jag hoppas att studenterna också får inspiration och verktyg/metoder i sitt fortsatta arbete. Även för den som har eller planerar en annan utbildning så kommer man att ha nytta av Xenters nya utbildning.

Vilka branscher vänder sig utbildningen till?

Till kommuner och företag.

Finns det behov på arbetsmarknaden?

Ja, inom kommunernas brottsförebyggande råd samt på olika förvaltningar, jag tänker främst inom hemtjänsten/äldrevården, socialtjänsten och skolan. Inom företags- och landstingsvärlden ska det enligt de bedömningar jag tagit del av också finnas stora behov.

Kollektivtrafiken exempelvis har stora problem och behöver den kompetens som den här utbildningen leder till.

Vad är det bästa med yrket/branschen?

Jag gillar att möta politiker, chefer inom olika förvaltningar och operativ personal, bostadsföretag, föreningar, forskare, boende (äldre/yngre), polis, räddningstjänst etc. och kunna hantera olika intressen och perspektiv. Jag gillar att arbeta systematiskt och utifrån ett forskningsbaserat tänkande. Arbetet ger möjligheter att följa upp pågående insatser och vidareutveckla dessa samt att starta upp nya insatser tillsammans med många aktörer.

Och vad är det mest utmanade?

Det mest utmanande är att skapa medvetenhet om att problem kommer. I vårt arbete ligger fokus till stora delar på om hur vi möter problemen, samverkar och att få många aktörer att dra åt samma håll. Det är även utmanande att kunna agera snabbt på akuta problem och samtidigt arbeta långsiktigt. Det kräver mycket arbete/energi och ett bra lyssnade. Slutligen är det en stor utmaning att hitta tid till att knyta bra kontakter/nätverk och hinna uppdatera sig på aktuell forskning/utbildning etc.

Vilka egenskaper bör man ha som samordnare inom brottspreventionen?

En grundbult tror jag är att vara positiv och kunna inspirera, samt förmågan att lyssna och involvera många. Människor ska känna att man vill vara med och att det alltid finns möjligheter till något bättre. Man bör även ha god kompetens inklusive insikt och helst erfarenheter/verktyg inom det område som man driver en insats då trovärdigheten är viktig.

Slutligen, har du några tips till dem som vill bli samordnare inom brottspreventionen?

  • Håll dig uppdaterad inom forskning
  • Bygg nätverk
  • Bli bra inom någon del och se till att ha arbetet operativt med detta.

Läs mer om Xenter Botkyrka och deras Yh-utbildning till Säkerhetssamordnare >>>
Beställ information om utbildningen till Sökerhetssamordnare här >>>

Arkiv: Hitta ditt yrke

Senast uppdaterad: 14 apr 2016

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-04-14

Hitta ditt yrke - Projektledare

Matematik och elektroteknik som kompletteras med träning i bland annat skriftlig och muntlig kommunikation, projektstyrning och ekonomi. KTHs civilingenjörsutbildning i elektroteknik är en bred utbildning med möjlighet till jobb inom flera olika branscher. Efter avslutad examen fick Thomas Essén jobb på Ericsson.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-08-18

Hitta ditt yrke - Kiropraktor

Nyfiken, noggrann, empatisk och med en dos pondus. Det är 42-åriga Michaels recept för en bra kiropraktor. Själv har han jobbat med yrket i hela sitt vuxna liv och ser goda framtidsutsikter.
- Behovet av kiropraktorer är sanslöst, det är verkligen ett framtidsyrke!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-10-26

Hitta ditt yrke –Fastighetsingenjör

Christina Tollbom bor i Göteborg och jobbar som Fastighetsingenjör på Poseidon. Hon tog examen från YH-utbildningen Fastighetsförvaltare på Fastighetsakademin 2010 och hade inga problem att få jobb efter studierna.
–  Det är ett stort behov av personal i fastighetsbranschen. Jag hade turen och blev erbjuden flera alternativ när jag var klar med studierna.

Läs mer
Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se