Visa studentum.se som: Mobil

Alternativt urval - Läkarprogrammet

Så kommer du in på läkarprogrammet

Så blir du läkare utan högsta betyg

Drömmer du om att utbilda dig till läkare trots att du inte har tillräckligt höga betyg? Det behöver inte längre vara en dröm! Det finns en tredje antagningsmetod, alternativt urval, som kan hjälpa dig att komma in på din drömutbildning till läkare.  

När det gäller att läsa en utbildning till läkare kan du alltså komma in på läkarprogrammet trots att dina betyg inte räcker till. Utöver betyg och högskoleprov finns det en tredje urvalsgrupp som kallas för alternativt urval. Hur alternativt urval ser ut kan variera från skola till skola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker via alternativt urval till de skolor som erbjuder läkarprogrammet; Karolinska Institutet, Linköpings universitetLunds universitet och Umeå universitet.

bli läkare utan högsta betygKarolinska Institutet

En tredjedel (32 %) av platserna till läkarprogrammet tillsätts genom alternativt urval på Karolinska Institutet (PIL). Det alternativa urvalet sker i tre steg och bygger på en bedömning av den sökandes motivation och lämplighet. Glöm inte att ta reda på vilka ansökningsperioder som gäller för det alternativa urvalet, för KI är det tidigare än till programmet.

Rangordning genom högskoleprov
Det finns inte möjlighet för alla sökande att göra begåvningstestet PIL, därför görs det ett första urval baserat på högskoleprovet. Det kallas omkring 400-450 sökande och brukar krävas mellan 1,35-1,50 på högskoleprovet för att bli kallad.

Begåvningstest 
Steg 2 omfattar ett begåvningstest som mäter generell begåvning och även en levnadsbeskrivning med motivering till varför den sökande till utbilda sig till läkare. Levnadsbeskrivningen utgör endast ett underlag för intervju, det påverkar alltså inte urvalet till steg 3. Testet som görs är utformat i Australien och heter PQA (del A1: Mental Agility Test) och används världen över i olika urval. Testet är som ett IQ-test och handlar alltså inte om läkaryrket eller naturvetenskap. Det består av 40 frågor (på svenska) som besvaras under en timme. Cirka 160 sökande går vidare till steg.

Läs vår intervju med Julia som sökt till Läkarprogrammet på KI via alternativt urval!

Till intervju


Intervjuer

De sökande som går vidare till steg 3 blir kallade till intervjuer. Alla blir intervjuade två gånger om cirka 45 minuter och bedöms utifrån faktorer som motivation, informations-/kunskapshantering, stresstolerans, social färdighet, mognad i relation till ålder och vetenskapligt intresse. Bedömningen ger den sökande ett meritvärde som är det som hen konkurrerar med i urvalet.

Intervjun är till för att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar för att utbilda sig till läkare. Inför det avslutande mötet i urvalskommittén har intervjuarna sammanställt sina bedömningar. Vid mötet tilldelas samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen ett meritvärde som baseras på intervjuerna. Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat i antagningsbeskedet på antagning.se efter urval 1.


Så ansöker du till läkarprogrammet på KI via alternativt urval

1. Ansök till läkarutbildningen via denna länk (leder till antagning.se). 

2. Gör en separat anmälan till alternativt urval på antagning.se

3. Rangordning genom ditt bästa giltiga högskoleprov.

4. Begåvningstest (PIL)

5. Genomförande av två intervjuer med läkare och psykologer

6. Ett meritvärde tilldelas baserat på urvalsprocessen. Du får meritvärdet på antagning.se

Läs mer om skolan här


Kontakt till antagningen vid KI
E-post: antagning@ki.se 
Telefon: 08 524 862 50
Till deras hemsida


Linköpings universitet

12 av platserna till läkarprogrammet på Linköpings universitet tillsätts genom alternativt urval. För att vara med i den urvalsgruppen måste du ha arbetslivserfarenhet inom medicin och vård samt ett giltigt högskoleprov.

Du ska ha fått din arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder och den ska vara minst två år på minst halvtid. Du ansöker som vanligt via antagning.se och skickar sedan också in tjänstgöringsintyg och eventuellt också blanketten “Intyg om arbetslivserfarenhet” till dem. De sökande som uppfyller kriterierna är med i det alternativa urvalet och rangordnas utifrån resultatet på högskoleprovet.

Hur vet du om du behöver skicka in blanketten “intyg om arbetslivserfarenhet”?
Det ska vi berätta! Yrken som står med på den här listan redovisas genom endast tjänstgöringsintyg. Om du har annan arbetslivserfarenhet ska du komplettera ditt tjänstgöringsintyg med blanketten “intyg om arbetslivserfarenhet”.   

Så ansöker du till läkarprogrammet på LIU via alternativt urval
1. Ansök till läkarutbildningen på antagning.se

2. Skicka in ett tjänstgöringsintyg och eventuellt blanketten “Intyg om arbetslivserfarenhet” till antagning.se

3. Klart! Nu är det bara att invänta besked


Läs mer om skolan här


Kontakt 
Vid frågor om tjänstgöringsintyg och arbetslivserfarenhet
E-post: antagning@liu.se
Till deras hemsida


alternativt urval till läkarprogrammetLunds universitet

Har du disputerat inom medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning och vill läsa till läkare? Då är det här något för dig!

3 % av platserna till läkarprogrammet på Lunds universitet tas in via det alternativa urvalet. För att vara med i urvalsgruppen alternativt urval ska du ha avlagt en doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen inom ämnesområdet medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning. Du ska också ha godkänt resultat på inträdesprovet i cell- och vävnadsbiologi. Rangordningen för vilka som kommer in på läkarprogrammet på Lunds universitet baseras också på de sökandes högskoleprovsresultat.

Inträdesprov i cell- och vävnadsbiologi
För att ansöka genom alternativt urval behöver du göra ett inträdesprov. Det är det skriftliga provet "Molekyl till vävnad" från läkarprogrammets kurs. Det finns möjlighet för dig att skriva provet vid samma tillfälle som ordinarie studenter. Provet ges i januari och vid månadsskiftet maj/juni.  

För att skriva provet måste du anmäla dig via e-post till Adelé Månsson senast två veckor före provtillfälle. Vid anmälan till provet ska du också bifoga din doktorsexamen samt kopia av ditt personbevis eller pass.

Så ansöker du till läkarprogrammet på LU via alternativt urval

1. Ansök till utbildningen på antagning.se

2. Gör inträdesprovet i cell- och vävnadsbiologi. När det är godkänt får du ett intyg som du ska bifoga i ansökan på antagning.se

3. Fyll i en ansökningsblankett för att ingå i alternativt urval för disputerade. Blanketten ska laddas upp på antagning.se och skickas till Eva Piculell. Du hittar blanketten här

4. Komplettera din ansökan med ett intyg på ditt examensbevis för din doktorsexamen på antagning.se


Läs mer om skolan här


Kontakt
E-post: Eva Piculell
Till deras hemsidaUmeå universitet

Läkarprogrammet på Umeå universitet har normalt 110 nybörjarplatser där en tredjedel (33 %) av platserna tillsätts genom alternativt urval.

Alternativt urval till läkarprogrammet i Umeå är uppdelat i 3 grupper. När du ansöker till läkarprogrammet är du per automatik med i grupp 1 i det alternativa urvalet, du behöver alltså inte göra något extra för att vara med i den gruppen. Vill du också vara med i grupp 2 och 3 i det alternativa urvalet behöver du fylla i ett webbformulär och även komplettera din ansökan på antagning.se med det som krävs.  

Alternativt urval: grupp 1, 27 %
Du är per automatik med i alternativt urval grupp 1 när du söker till läkarprogrammet. Platserna i grupp 1 går till de som söker med gymnasiebetyg och högskoleprov. Urvalet görs utifrån ett rangordningstal som tas fram genom följande beräkning:
(Högskoleprovsresultat*10) + (Bästa betygssnittet (BI eller BII))

Alternativt urval: grupp 2, 3 %
Platserna i grupp 2 går till de som har en svensk doktorsexamen eller motsvarande samt ett resultat från högskoleprovet. De sökande rangordnas efter resultat på högskoleprovet.

Alternativt urval: grupp 3, 3 %
Platserna i grupp 3 går till de som har yrkeslegitimation inom vissa yrken, 5 års dokumenterad erfarenhet samt resultat från högskoleprov. De sökande rangordnas efter resultat på högskoleprovet. Du behöver ha yrkeslegitimation inom något av följande yrken:

  • Sjuksköterska
  • Sjukgymnast/fysioterapeut
  • Arbetsterapeut
  • Biomedicinsk analytiker
  • Psykolog
  • Psykoterapeut
  • Socionom
  • Apotekare
  • Farmaceut

Så ansöker du till läkarprogrammet på Umu via alternativt urval

1. Ansök till läkarutbildningen på antagning.se

2. Skicka in en anmälan via skolans webbformulär (här)  

3. Ladda upp de handlingar som styrker din behörighet till alternativt urval grupp 2 och 3 (disputation, legitimation, yrkeserfarenhet) på antagning.se


Läs mer om skolan här


Kontakt
E-post: olov.olsson@umu.se
Telefon: 090-786 56 38
Till deras hemsidaTillbaka till alternativt urval

Senast uppdaterad: 03 jun 2019

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se