Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Så blir du en snickare

Tycker du om att jobba med händerna och vill arbeta inom byggbranschen? Då kan snickeriyrket passa dig!

Snickare är en bred yrkesroll som där arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats. Efter en avslutad utbildning kan du jobba inom olika områden inom bygg- och hantverksbranchen , till exempel möbelindustri, inredningssnickeri, nybyggnation eller egenföretagande.

Hitta din utbildning till snickare här

Vad gör en snickare? 

Som snickare, eller träarbetare som det även kallas, kan du arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter inom byggbranschen. Några exempel är byggnationer, renoveringar, tillverkning och montering av olika typer av produkter. Det är vanligt att snickare, jobbar inom byggbranschen, möbelindustrin eller som egenföretagare. Du kan också specialisera dig inom olika områden, såsom finsnickeri, båtbyggare eller inredningssnickare.

Vilka arbetsuppgifter har en snickare? 

  • Bygga och montera hus, friggebodar, altaner och andra byggnader. 
  • Renovera och reparera befintliga byggnader, såsom väggar, golv och tak. 
  • Tillverkning av olika produkter, t.ex. möbler. 
  • Montering av olika typer av produkter, t.ex. köksinredning.  

Så utbildar du dig till snickare 

Det finns olika sätt att utbilda sig till snickare. Vanligtvis krävs det en gymnasieutbildning inom bygg- och anläggning eller yrkesvux (komvux) men det finns också möjlighet att gå en lärlingsutbildning för att lära sig yrket. Det är viktigt att utbildningen är godkänd av branschorganisationer och myndigheter. 

Utbildning till snickare på komvux 

komvux läser du en utbildning som ges på plats och som sträcker sig mellan 8–16 månader beroende på vilken utbildning du har valt att söka. För att kunna söka till utbildningen krävs det att du har fått ett godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk samt Matematik från grundskolan.  

 Utbildning till snickare genom en yrkesutbildning

Du kan också utbilda dig till snickare genom en yrkesutbildning. I detta fall arbetar du hos ett företag som lärling samtidigt som du pluggar teori genom en distansutbildning som ges av Byggbranschens yrkesnämnd. Kvalificeringstiden för att bli en fullärd snickare/träarbetare och kunna få ett yrkesbevis är 36 månader.  


Egenskaper du behöver ha som snickare  

💪 God fysik 

Jobbet som snickare kan bli fysiskt ansträngande ibland, speciellt på större byggen. Detta gör att en god fysisk förmåga kan underlätta under arbetets gång.  

🤗 Självständighet 

Som snickare måste du ha förmågan att agera självständigt och lösa problem på egen hand. Det kan till exempel innebära att uppmärksamma och åtgärda fel och brister. 

💡 Problemlösningsförmåga

Som snickare möter du ibland utmaningar och behöver använda kreativitet och hantverkskunskap för att utföra uppgiften. 

🤝 Samarbetsförmåga

Du bör ha en god samarbetsförmåga eftersom du ofta tillhör ett arbetslag med personer från andra yrkesgrupper.  

Vad tjänar en snickare? 

Ta reda på genomsnittslönen för en snickare eventuella, skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för snickare 

      Källor: arbetsförmedlingen.se, byggbranchensyrkesnämnd.se


      Annonser