Utbildningar för att bli distributionselektriker

För en pålitlig elförsörjning

Vill du arbeta med att säkerställa eldistribution? Som utbildad distributionselektriker bär du en stor samhällsuppgift och nedan finner du flera olika eftergymnasiala utbildningsvägar.
Visar 1-6 av 6 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
  • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-6 av 6 träffar

Vad gör en distributionselektriker? 

Att utbilda sig till distributionselektriker innebär att specialisera sig på installation, underhåll och reparation av elnät som transporterar elektricitet från kraftverk till slutkunder. Detta arbete är viktigt för att säkerställa en pålitlig elförsörjning i samhället. Som distributionselektriker arbetar du helt enkelt med att säkerställa samhällets elförsörjning. 

En distributionselektriker ansvarar för nybyggnation samt underhåll och reparation av elnät, inklusive luftledningar och jordkablar, samt ställverk och transformatorstationer. Arbetet utförs ofta utomhus i varierande miljöer, vilket kräver både fysisk uthållighet och teknisk kunskap. 

Yrket som distributionselektriker är efterfrågat och erbjuder möjligheter till varierande och utmanande arbetsuppgifter i en bransch som spelar en kritisk roll för samhällets infrastruktur. Det möjliggör en unik karriärväg för dem som uppskattar tekniska utmaningar och fysiskt arbete utomhus. 

Att utbilda sig till distributionselektriker är därför ett utmärkt val för den som vill ha ett säkert yrke med goda framtidsutsikter, där man aktivt bidrar till samhällets välfärd och funktion.  

Vilka utbildningsvägar finns? 

Eftergymnasial utbildning till distributionselektriker kan genomföras på olika sätt, bland annat via yrkeshögskolor och vuxenutbildningar (Komvux). Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar, där lärande i arbete (LIA) är en central komponent. Detta innebär att en del av studierna sker direkt på arbetsplatser under handledning. Om du läser utbildningen på yrkeshögskolan så berättigar den till studiemedel under studietiden. 

Utbildningen täcker flera viktiga områden inom elektroteknik: 

  • Praktisk ellära och elkraftteknik för grundläggande förståelse av hur elektriska system fungerar. 
  • Elinstallationer, där man lär sig installera och underhålla olika typer av elektriska komponenter. 
  • Högspännings- och lågspänningsnät, för kunskaper om olika nivåer av kraftdistribution. 
  • Nät- och transformatorstationer, viktiga för energidistributionens infrastruktur. 
  • Lärande i arbete (LIA). 

Vilka förkunskaper krävs? 

För att bli antagen till en utbildning som leder till en karriär som distributionselektriker krävs oftast en gymnasieexamen eller motsvarande. Specifika förkunskapskrav inkluderar godkända betyg i Svenska, Engelska och Matematik. Vissa utbildningar kan också kräva särskild behörighet i form av avancerade matematikkurser. 

Examen och certifikat 

Längden på utbildningen varierar beroende på vilken skola du läser på. I regel är studietiden minst 40 veckor men kan även sträcka sig upp emot 60 veckor. Räkna med att en stor del av utbildningen är praktisk. Efter avslutad utbildning erhåller man oftast ett yrkesbevis eller diplom som intygar kompetensen som distributionselektriker. I vissa fall kan ytterligare certifieringar krävas för att arbeta med specifika typer av elinstallationer eller i vissa branscher. 

Jämför dina favoriter