Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Samhällsplaneringsprogram

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-10-15

Om utbildningen

Samhällsplanering handlar om att samordna och balansera olika aktörers intressen och behov, med målet att främja en hållbar samhällsutveckling.

Samhällsplanerare behövs inom t.ex. statlig förvaltning, kommuner, regionala myndighetsorgan och privata samhällsbyggnadsföretag, liksom i nationella och internationella organisationer. Samhällsplaneringsprogrammet ger dig kunskaper i planeringens politiska och rättsliga ramar, samt i planeringens sociala, demografiska och geografiska förutsättningar och utmaningar. Programmet utvecklar din förmåga att identifiera samhällsproblem ur olika perspektiv, att analysera konsekvenser av tidigare och föreslagna planeringsbeslut, samt att ta initiativ till och genomföra planeringsprojekt.

Utbildningen består av skräddarsydda kurser inom ämnena samhällsgeografi, statskunskap och sociolog, samt statistik och juridik (handelsrätt). Under programmets sista två terminer kan du som student välja kurser relativt fritt. Programmet innehåller även utbildning i geografiska informationssystem (GIS).

Utbildningen ges i Uppsala och startar endast på vårterminen. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights