Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Datorsimuleringar av komplexa problem och hantering av stora datamängder spelar idag en nyckelroll i vetenskapliga undersökningar och ingenjörsarbete. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap erbjuder dig möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper inom naturvetenskap eller teknik med inriktning mot datorer, datorsimuleringar och matematiska modeller. Du lär dig att tillämpa beräkningsmetoder, datahantering, program och programvara, matematiska och statistiska modeller inom ditt speciella intresseområde.

För att kunna använda, utveckla och tillämpa datorsimuleringar inom ett visst ämnesområde krävs en god bakgrund inte bara i själva ämnesområdet som till exempel kemi eller fysik, utan också i beräkningsmetoder, avancerade datorer, programvara, programmering och statistiska och matematiska modeller.

Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap ger dig dessa kunskaper. Tillämpad beräkningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt område där frågor inom områden som exempelvis kemi, biologi, fysik, finans och geovetenskap studeras, med hjälp av avancerade datorer och mjukvara för att utföra numeriska simuleringar baserade på matematiska och statistiska metoder.

Programmets tvärvetenskapliga innehåll ger dig en unik kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns ett ökande behov av kvalificerad arbetskraft som kombinerar naturvetenskapliga kunskaper med matematisk modellering, programmering av avancerade datorsystem och färdigheter i att använda moderna beräkningsvetenskapliga verktyg.

Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med matematik, datavetenskap eller annat tekniskt-naturvetenskapligt ämne som huvudområde. 30 hp matematik, 5 hp numeriska metoder och 5 hp programmering Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights