Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i konstvetenskap

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Masterprogrammet i konstvetenskap ger dig både specialisering och fördjupning inom dina intresseområden. Den syftar till att ge dig kompetens att tolka och förstå såväl bilder som föremål och miljöer, både från det förflutna och från idag, liksom att förstå deras samband med omgivande samhälle och kultur. Som utövare av konstvetenskap kommer du även att utveckla din förståelse för samtida samhälleliga utmaningar där ämnet kan bidra till lösningar.

Programmet har en bred och öppen profil som utgår från dina intressen som student. Du kan själv välja om du vill fördjupa dig i bildkonst, arkitektur, design eller andra konstformer och om du vill studera historiskt material eller samtida. Programmet ger en gedigen ut­bildning med både teoretiska och praktiska inslag, vilket ger en god ingång till arbetslivet.

Inom ramen för utbildningen kan du välja att göra praktik vid en eller två arbetsplatser. Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta inom ett brett fält. Tidigare studenter vid programmet finns idag anställda bland annat på museer och i kommunal kulturförvaltning, liksom i auktions- och gallerivärlden.

Programmet leder till en filosofie masterexamen med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen i konstvetenskap eller ett annat huvudområde med konstvetenskaplig inriktning (t.ex. kulturarvsstudier, designstudier, arkitekturhistoria, bildvetenskap eller visuell kultur). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights