Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i företagande och ledning - Organisation

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Företag och organisationer måste i dag kunna hantera vad som sker globalt och behöver därför personer med kunskaper i ledning, strategi, beslutsfattande och omvärldsanalys. Masterprogrammet i företagande och ledning vid Uppsala universitet ger dig dessa kunskaper, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de specialiseringar som utbildningen erbjuder. Du ges tillfälle att studera såväl affärsdrivande företag som förvaltningar och ideella organisationer.Programmet har tre inriktningar:- Marknadsföring - Internationellt företagande- Organisation

Utbildningen karaktäriseras av nytänkande och utveckling och präglas av den framstående forskning som bedrivs vid företagsekonomiska institutionen. Under en termin väljer du mellan att göra praktik, läsa valbara kurser vid Uppsala universitet eller en termins utlandsstudier på ett av våra partneruniversitet runt om i världen.Undervisningsformerna är av varierande karaktär med till exempel föreläsningar, seminarier och har olika inslag av praktisk anknytning i form av fallstudier och företagsnära projektarbeten. All undervisning sker på engelska.Programmet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights