Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i estetik

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Vad menar vi när vi säger att något har ett estetiskt värde? Vad är relationen mellan konst och medvetandefilosofi? Vilka är konstkritikens förutsättningar? Kan man uppskatta naturen estetiskt? På det här internationella masterprogrammet i estetik vid Filosofiska institutionen i Uppsala vidareutvecklar du din förmåga att tänka klart och strukturerat om frågor som dessa och om konst, estetiska upplevelser och kultur i allmänhet.

Ämnet estetik ligger i själva hjärtat av humaniora. Genom att ta sig an filosofiska frågor om konst och på ett precist sätt utforska begrepp som estetiska upplevelser, kultur, skönhet, känslor och kreativitet behandlar estetiken delar av vad som är gemensamt för oss människor. En kombination av historiska perspektiv, samtida debatter och framåtblickande analys kommer att ge dig som är student på det här internationella masterprogrammet i estetik värdefull inblick i sådana frågor.

Masterprogrammet i estetik ger dig en djup och bred uppsättning analytiska färdigheter som kan tillämpas i många yrkesbanor. Utbildningen ger dig också mycket goda förutsättningar för fortsatta studier på forskarnivå, såväl i Sverige som internationellt.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med estetik som huvudområde. Programmet kan avslutas efter ett års studier med en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde. Bland studentens samlade betyg skall finnas minst 60 hp i något av ämnena estetik, filosofi, konstvetenskap, litteraturvetenskap och musikvetenskap. Där skall också ingå ett självständigt arbete om minst 2 000 ord som behandlar frågor av en teoretisk, begreppslig eller filosofisk natur. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights