Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i engelska - Amerikansk litteratur och kultur

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i engelska har tre inriktningar: engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap och amerikansk litteratur och kultur. Du fördjupar dig i någon av inriktningarna, lär dig tillämpa forskningsmetoder och tränas i akademiskt skrivande.

Programmet omfattar obligatoriska och valfria kurser där undervisning vanligen sker i små seminariegrupper med lärare som är specialister inom fältet. Inriktningen engelsk språkvetenskap orienterar sig mot forskning inom till exempel korpuslingvistik, sociolingvistik och engelska som främmande språk. Inriktningen engelsk litteratur fokuserar på den historiska och teoretiska utvecklingen i den engelska litteraturen från Shakespeare till postmodernismen och därefter, med beaktande av genus- och postkolonial kritik. Inriktningen i amerikansk litteratur fokuserar på de förändringar litteraturen genomgått, såväl tematiska som estetiska, från tiden för den amerikanska renässansen till det post-postmoderna skedet.

Utbildningen ges på engelska. Programmet leder till en filosofie masterexamen med engelska som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 7. (Med en svensk kandidatexamen i engelska uppfylls kravet på Engelska 7.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights