Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogram i internationell och europeisk rätt och företagande

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Vill du arbeta med internationell handel och företagande? Då är magisterprogrammet i internationell och europeisk rätt och företagande programmet för dig. Utbildningen är unik genom sin kombination av företagsekonomi och handelsrätt och ger dig kunskaperna och verktygen för att kunna förena affärsmässiga målsättningar med gällande rättsregler och etiska överväganden.

Genom att läsa programmet:- lär du dig proaktiv strategisk analys utifrån syftet med en verksamhet, där det juridiska systemet är ett av flera element som ska ingå i analysen- får du integrerade handelsrättsliga kunskaper och förmågor, något som inte är en blandning av juridik och företagsekonomi, utan något som är mer än summan av delarna- lär du dig att kommunicera med både jurister och företagsekonomer, vilket kan hjälpa dig att fatta bättre och mer informerade beslut.

Den tvärvetenskapliga utformningen av magisterprogrammet gör utbildningen unik i sitt slag i Sverige och mycket ovanlig även internationellt. 

Programmet leder till en filosofie magisterexamen med handelsrätt som huvudområde.

Karriär

Efter examen finns många olika karriärvägar inom företag och organisationer med gränsöverskridande verksamhet, eller inom nationella eller internationella myndigheter. Framtida möjliga arbetsroller kan vara som entreprenör, omvärldsanalytiker, eller handläggare vid en myndighet.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp handelsrätt, rättsvetenskap eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights