Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Umeå

Om utbildningen

Om du är intresserad av hur man förebygger sjukdomar och främjar hälsa och samband mellan sociala förhållanden och folkhälsa? Kanske är du intresserad av hur man organiserar och styr hälsosystem för att använda resurserna effektivt och samtidigt främja rättvisa eller att studera i en multikulturell miljö där många studenter kommer från låg- och medelinkomstländer?

Då ska du överväga att söka till Umeå universitets internationella magisterprogram i folkhälsovetenskap. Programmet innehåller flera kurser om globala hälsoförhållanden och om de metoder som behövs för att man ska kunna bedriva folkhälsovetenskapligt arbete.

Folkhälsovetenskap är ett forsknings- och utvärderingsinriktat fält med ett konstant behov av uppgifter om befolkningens hälsa och därför är det viktig med utbildning kring olika forsknings- och utvärderingsmetoder. Att förvalta resurserna och prioritera dessa ger hälsoekonomi och kunskap kring hälso-och sjukvårdssystemen en viktig roll inom folkhälsovetenskapen. Utformning och utvärdering av folkhälsostrategier kräver också en teoretisk ram som kan tillämpas på såväl individuell som samhällelig nivå.

Inom vårt program möts människor med olika bakgrund men med ett gemensamt intresse av att förbättra folkhälsan. Många studenter har en vårdutbildning i grunden, de är exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister eller tandläkare. Andra har en samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig grundutbildning, exempelvis socionomer, ekonomer, statsvetare och psykologer.

Programmet är ettårigt och omfattar 60 högskolepoäng. Efter avklarade kurser får man en medicine magisterexamen inom huvudområdet folkhälsovetenskap. Den engelska examensbenämningen är Degree of Master of Science (60 credits), Main Field of Study: Public Health. Vi erbjuder också ett tvåårigt program (120 högskolepoäng) för vilket det första årets kurser är desamma som i det ettåriga programmet. Det innebär att en student som blivit antagen till det ettåriga programmet kan ansöka om att fortsätta på det tvååriga programmet.

Så ansöker du

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....

Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Highlights