Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

En utbildning i pedagogik med inriktning ledarskap och kommunikation riktar sig till alla som är intresserade av hur vi lär, påverkas och samspelar med vår omgivning utifrån individen, gruppen, organisationen eller samhällets perspektiv, vilket är ständigt aktuella frågor i arbetslivet så väl som inom formell utbildning. Programmet vänder sig särskilt till icke traditionella studenter från yrkesförberedande gymnasieprogram, vuxenutbildningar, konstnärliga verksamheter, eller de med mångårig reell kompetens från exempelvis vård- och omsorg, skola och utbildningar eller idébaserade organisationer och föreningsliv. Programmet är också till för personer som befinner sig mitt i arbetslivet och som antingen vill vidareutveckla sig inom sitt område eller byta spår, exempelvis inom ramen för regeringens omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden För att säkerställa att personer med arbetslivserfarenhet har tillträde till programmet kommer en tredjedel av platserna att reserveras för denna grupp.Idag finns en stor efterfrågan på kunskaper och förmågor som krävs för ledning och utveckling av arbetsgrupper och verksamheter inom både privat, offentlig och tredje sektor. Pedagogik handlar om ledning av sociala processer med fokus på socialisation, lärande, utveckling och förändring men också hur vi samspelar och kommunicerar. Förståelse för och kunskaper om sådana processer är väsentliga i ett samhälle där teknisk, ekonomisk och social utvecklingen går snabbt och där individer och verksamheter kräver hög beredskap för anpassning och omställning. Likaså är pedagogiska kärnfrågor om styrning, ledarskap, kritiskt tänkande, makt, demokrati, klass, kön och etnicitet direkt relevanta i alla former av verksamheter med alla former av ledarskap. Med en examen i pedagogik med inriktning mot ledarskap kan studenten arbeta med exempelvis ledning av utbildnings- och utvecklingsfrågor inom skola, folkbildning, offentlig sektor och ideella och politiska verksamheter. Studenten kan också arbeta som grupp- och teamledare inom privat och offentlig sektor så väl som projektledning inom ideell sektor och internationella organisationer.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights