Stödpedagog 200 YH-poäng

Sollefteå Kommun - Reveljen
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Sollefteå
1 år
Heltid, distans
CSN-berättigad
Distans med träffar
Startdatum: 2023-08-28 - Distans
Sista ansökan: 2023-05-15
Stödpedagog

Stödpedagog 200 YH-poäng

En utbildning för dig som vill arbeta och vidareutveckla dina kunskaper inom funktionsstöd!

Inom både privat och offentlig sektor ställs allt högre kompetenskrav på den personal som arbetar nära brukaren inom funktionsstöd. Med en utbildning till stödpedagog får du specifika kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas i branschen. Fokus ligger på stöd, utveckling och handledning.Under utbildningen får du bland annat fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess inverkan på vardagslivet.

Utbildningen förbereder dig också för att i din arbetsroll som stödpedagog kunna planera, utföra och utvärdera ditt arbete på ett kvalitetssäkert sätt.
I utbildningen ingår även kursen Lärande i arbete (LIA), en praktik som görs på en arbetsplats, exempelvis på din hemort. Från och med år 2020 är innehållet i kursplanen för stödpedagog nationellt likvärdigt.

Framtidsutsikter

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog inom både offentlig och privat sektor. Andra tänkbara yrkersroller kan till exempel vara omsorgspedagog eller boendestödjare. Inom många kommuner idag håller man på att organisera om sig inom funktionsstöd och även särskolan. Man vill utveckla det pedagogiska innehållet och då kommer stödpedagoger ha en betydande roll.

Ewa Sundström från Sollefteå kommun uttrycker det såhär:

”Brukarnas behov idag och i framtiden inom funktionsstöd är många gånger komplexa, dessutom ställer lagstiftningen höga krav på verksamheten.De ökade kraven medförde att vi 2019 införde stödpedagoger inom Sollefteå kommun, vilket inneburit att vi höjt personalens kompetens och fått en avsevärd kvalitetshöjning inom vår verksamhet”

För mer information om Stödpedagog 200 YH-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför ska du välja Sollefteå LärCenter?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Distansutbildning med tillfällen på plats

Kursinnehåll

Från och med 2020 är innehållet i kursplanen för stödpedagog nationellt likvärdig. Dessa kurser ingår i utbildningen:

 • Praktisk juridik inom social omsorg
 • Funktionsnedsättningar
 • Människan i utveckling
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Lärande i arbete
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Examensarbete

Övrig information

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan öppnar 15 februari 2023 och sista ansökningsdag är den 15 maj 2023. Utbildningen startar på plats i Sollefteå 28 augusti 2023.

Se vår webbsida på Sollefteå Kommun-Reveljen om du vill veta mer om hur du ansöker till utbildningen och för att läsa mer om behörigheten!

Utbildningsform

Utbildningen till stödpedagog är på helfart vilket innebär 40 timmar studietid/vecka. Utbildningen omfattar 2 terminer med 6 fysiska sammankomster, samt 4 digitala sammankomster om ca 3-4 dagar per termin. Alla fysiska sammankomster är förlagda till Sollefteå och innehåller betygsgrundande moment.

Under sammankomsterna ordnar och bekostar du själv din resa och ditt boende. Mellan sammankomsterna sker kommunikation och uppföljningar via IT-plattform enligt schema.

Behörighetskrav & Reell kompetens

Behörighet

Utbildningen ses som en vidareutbildning för dig som redan arbetar i branschen och har gymnasieexamen och har läst specifika kurser på gymnasiet.

 • Grundläggande behörighet
  – Gymnasieexamen eller motsvarande.
 • Särskilda förkunskaper
  – Betyg Hälsopedagogik
  – Betyg Specialpedagogik 1
  – Betyg Specialpedagogik 2
  – Betyg Svenska 2
  - Minst 1 års yrkeserfarenhet med stöd till personer med funktionsnedsättning.
 • Behörighetsgivande förutbildning 15 maj-7 juli
  Har du grundläggande behörighet och minst ett års erfarenhet från branschen men saknar övriga särskilda förkunskaper som krävs har du möjlighet att gå vår behörighetsgivande förutbildning - BFU. Godkända resultat från BFU innebär att du blir antagen till Stödpedagogutbildningen.

Läs mer om behörigheter via ansökningssidan.

Lång yrkeserfarenhet kan ge dig behörighet

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet, finns möjligheten att ansöka om reell kompetens. Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

Vi gör sedan bedömningen om du har reell kompetens, det vill säga att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom yrket den leder till.

Behörig att antas till utbildningen är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Om du åberopar reell kompetens eller 20-procentsregeln behöver du komplettera din ansökan med Sollefteå Kommuns e-tjänst för kompetenskartläggning

Examen & Intyg

Examenskrav

Efter fullgjord utbildning kan den studerande erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen.

Studerande som inte fullgjort utbildningen erhåller ett utbildningsbevis.

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog

Kostnader

Utbildningen till stödpedagog berättigar till studiemedel. Information om studiestöd kan du få hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Kostnader för läromedel och material, samt boende och resor bekostas av den studerande.

Sollefteå Kommun - Reveljen

Teori kombinerat med praktik

Vill du gå en eftergymnasial utbildning som innehåller många praktiska inslag och som leder till ett särskilt yrke? Då är en utbildning inom Yrkeshögskolan (YH) något för dig? Andelen i jobb efter examen från yrkeshögskolan har återhämtat sig efter pandemin och...


Läs mer om Sollefteå Kommun - Reveljen och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog 200 YH-poäng

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sollefteå Kommun - Reveljen

Nipan 2
881 52 Sollefteå

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Katarina Fryksten

En väldigt bred utbildning som ger jobbmöjligheter inom många områden som skola och funktionsstödets olika områden,(omsorgen). Du får en fördjupad inblick i hur människan fungerar i olika situationer samt varför, etik- och moral i olika situationer och olika delar av världen. Fördjupade kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättni...

Reveljen Kommentar:
Tack för din fina recension av Stödpedagogutbildningen.
Visa mer
AnnaKarin Häggblom

I mitt arbete i skolan har den här utbildningen varit väldigt värdefull . Eftersom jag arbetade samtidigt, hade jag möjlighet att omsätta och befästa de kunskaper jag fick till mig direkt i praktik. Jag tycker SP utbildningen även ska riktas mot arbete i skolan. Det känns som det var hög nivå på utbildningen, och väldigt kompetenta föreläsare/lä...

Reveljen Kommentar:
Tack för din fina recension av Stödpedagogutbildningen.
Visa mer
Recensioner
Recensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,7)
Baseras på 8 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Stödpedagog 200 YH-poäng från Sollefteå Kommun - Reveljen, fyll i följande uppgifter: