Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Sigtuna
1-3 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: 2022-08-22 10:00 - Sigtuna

Allmän kurs
Sista ansökningsdag är den 1 juni 2022

Allmän kurs för grundskole- och gymnasiekompetens

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och Komvux och är en parallell väg att uppnå gymnasiekompetens. Folkhögskolan är en annan utbildningsform för vuxna, som ger dig stora möjligheter att påverka studierna. Vi arbetar i små grupper och med hög lärartäthet.

Ett annat sätt att lära 

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och Komvux och är en parallell väg att uppnå gymnasiekompetens. Du kan också avsluta dina grundskolestudier på Allmän kurs. Folkhögskolan är en alternativ utbildningsform för vuxna, som ger dig stora möjligheter att påverka studierna. Vi arbetar i små grupper och med hög lärartäthet.

Folkbildning

Sveriges 155 folkhögskolor är en del av folkbildningen. Folkhögskolan är fri och frivillig. Vi har inga centralt bestämda kursplaner utan vi är fria att forma våra kurser tillsammans med deltagarna. I vilken ordning du lär dig saker och hur en vanlig skoldag ser ut kan alltså variera.

Dialog och deltagande

På folkhögskolan möts olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen. Det är i samtalet mellan alla dessa som nya insikter skapas och som du får växa tillsammans med andra. I klassrummet är dialogen viktig. Ditt aktiva deltagande i gruppen är en del av folkhögskolans metodik.

Utbildningen på Allmän kurs har en konkret koppling till samhället och världen omkring oss. Allt detta påverkar undervisningen. Visst sitter vi i lektionssalar, men ibland flyttar vi också ut kursen – iväg på studiebesök, eller bara till den miljö vi ska lära oss mer om. Ibland börjar vi i läroboken, men undervisningen kopplar ändå till det som händer i och utanför klassrummet.

Hos oss får studierna i traditionella skolämnen gå hand i hand med friare kunskapssökande. Förmågan att ta till sig och se nya infallsvinklar är högt värderad. Du får matnyttiga kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv, men det sker på ett sätt så att du växer som människa samtidigt. Du får möjlighet att upptäcka dig själv och skaffa dig redskap för att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning.

Riksdagen har beslutat att vi har ett demokratiuppdrag. Vi har inte nationella kursplaner att följa. Istället arbetar vi fram våra egna kursplaner.

På Allmän kurs vid Sigtuna folkhögskola arbetar du nära lärarna och kurskamraterna. Lärartätheten är hög och grupperna mindre. Den här utbildningen är ett alternativ till gymnasieskola eller Komvux. Arbetssättet varieras mellan traditionella ämnesstudier, projekt och temaarbete, både enskilt och i grupp.

Projekt

En del av studierna bedrivs i projektform där du får lära dig att sätta egna mål, planera din tid, genomföra din planering och redovisa dina resultat skriftligt och muntligt.

Studieresa

Varje senvår gör Allmän kurs en studieresa under en vecka. Resmålen varierar, senast besökte vi Kiruna där vi undersökte hur människor och samhälle påverkas av att staden flyttas för att ge plats åt gruvnäringen.

Du som behöver läsa in hela gymnasiet eller har gymnasiekurser i det nya gymnasiet (Gy11) kommer att läsa mot de nya behörigheterna under tre års tid: Svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1.

Heltidsstudier

Du som har slutbetyg i vissa gymnasieämnen får läsa in de behörigheter du saknar, men studierna bedrivs på heltid vilket gör att du också måste studera ämnen du redan har. Har du slutbetyg i många ämnen kan Komvux vara ett bättre alternativ.

Grundläggande behörighet kan du få efter ett, två eller tre år

Grundläggande behörighet kan du få efter ett, två eller tre år. Den ordinarie studietiden är tre år men ett år kan räknas av mot arbetslivserfarenhet och ett eller två mot tidigare studier på gymnasienivå (gymnasieskola eller Komvux).

Särskild behörighet

För att bli behörig till ett flertal högskoleutbildningar krävs förutom grundläggande behörighet också särskild behörighet i vissa ämnen. Vi erbjuder särskild behörighet i: Matematik, Samhällskunskap, Naturkunskap och Psykologi.

Om kursen

Under ett år studerar du allmänna gymnasiegemensamma ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt samhällskunskap, historia, naturvetenskap, historia och livsfrågor/religionskunskap. Du får tillgodoräkna dig tidigare studier och godkända behörigheter från folkhögskola, gymnasium eller Komvux. Du studerar färre behörighetsgivande ämnen/teman än den ordinarie allmänna kursen. Alla våra studerande får också möjlighet att delta i olika temadagar och kulturevenemang, bland annat gästföreläsare och teaterlinjens produktioner.

För mer information om Allmän kurs, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Du kan söka till Allmän kurs om du:

  • Har fyllt 18 år
  • har godkänd grundskola (1-3 års studier på Allmän kurs)
  • behöver avsluta grundskolans sista år (4 års studier)

Om du har arbetat minst nio månader heltid kan du börja år 2 på Allmän kurs.

För att ansöka till Språkåret behöver du ha godkänd Sfi C.

Alla sökande kallas till information och antagningsintervju. Då får du också göra några övningar i svenska och engelska.

Intervjuspråket är svenska.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

Examen, diplom m.m.

Behörighet

Allmän kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. Vissa särskilda behörigheter erbjuder vi också (kommande läsår i matematik, samhällskunskap, naturkunskap samt historia). När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp.

Sigtuna folkhögskola på Facebook

Kostnader

All undervisning är kostnadsfri eftersom folkhögskolan är offentligfinansierad (vi får statsbidrag).

Sigtuna folkhögskola tar ut en materialavgift som täcker kostnader för studiebesök, del av studieresa, kurslitteratur, förmiddagskaffe, studerandeförsäkringar, kopiering, datautskrifter, lunch och kaffe vid kursstart, temadagar, högtider och kursavslutning.

Material- och schablonavgiften är 2 300 kr/termin.

Sigtuna folkhögskola

Folkhögskolan har funnits i drygt hundra år. Precis som vid starten vill vi vara en mötesplats. En plats där du kan pröva och ompröva, våga tänka nytt, våga lyckas och misslyckas tillsammans med andra. Du kanske vill gå en av...


Läs mer om Sigtuna folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Allmän kurs

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Sigtuna folkhögskola

Sigtuna folkhögskola

Manfred Björkquists allé 20
193 22 Stockholm

Tel: 08-592 583 00
Mobil 0721657000
www.sigtunafolkhogskola.se

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner.

A
Bra stämning mellan deltagare och lärare.
Recensioner
Recensioner
(4,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,6)
Baseras på 18 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Allmän kurs från Sigtuna folkhögskola, fyll i följande uppgifter: