Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin

Örebro universitet, i Örebro
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Örebro

Om utbildningen

Masterprogrammet i idrott med inriktning fysiologi och medicin är för dig som redan har en kandidatexamen inom relevant ämnesområde och som nu vill fördjupa dina kunskaper ytterligare. Programmet ger dig djupare kunskaper inom fysisk aktivitet, nutrition och arbetsfysiologi. Under utbildningen får du också de teoretiska och praktiska verktyg som krävs för att utföra olika fysiologiska och biokemiska mätningar inom idrottsfysiologi.Utbildningen bedrivs i nära anslutning till den idrottsfysiologiska forskning som bedrivs vid enheten för idrott vid Örebro universitet. Studierna är utformade för att stimulera det kritiska reflekterandet samt förmågorna att söka och värdera information, självständigt följa kunskapsutvecklingen, genomföra vetenskapliga studier samt kommunicera egna studier muntligt och skriftligt.Eftersom det här är ett internationellt masterprogram ges alla kurser på engelska.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena idrott, sjukgymnastik, medicin eller biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights