Visa studentum.se som: Mobil

Marknadskoordinator

Medieinstitutet
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2021-08-30 - Stockholm
Marknadskoordinator

Marknadskoordinator

Gillar du marknadsföring, medieproduktion och projektkoordination?

Då är det här utbildningen för dig. Du kommer bland annat att producera och koordinera innehåll och material för presentationer, digitala kanaler, events och andra marknadsinsatser. Utbildningen varvar teori med projekt för att du ska bli grym på att genomföra, budgetera och följa upp projekt i olika produktionsled.


Vad gör en marknadskoordinator?

En marknadskoordinator samlar in och sammanställer marknadsinformation och koordinerar sälj- och marknadsinsatser. Det kan även handla om att stödja produktionsavdelningar med presentationer och material och att planera och ordna events och koordinera insatser inom PR. 

En marknadskoordinator får idag ofta ansvar för sociala medier, nyhetsbrev och att uppdatera hemsidan med text och enklare grafik. Färdighet i Photoshop och Illustrator är ofta ett krav. Man förväntas också kunna följa upp trafik från sökmotorer och digitala kampanjer med hjälp av bland annat Google Analytics.

Ur innehållet:

 • Marknadsföring – marknadsföring och marknadskommunikation i teorin och hur detta appliceras i företag och på marknaden. Kursen ger den studerande grunden i marknadsföring, marknadsplanering och marknadsstrategiskt arbete.
 • Mediekanaler – olika typer av mediekanaler. Vilka kanaler, verktyg och metodiker som står till buds och hur man använder dem effektivt.
 • Medieproduktion – planera, strukturera och genomföra produktioner för olika mediekanaler. Grafisk produktion – skapa grafiskt material för både digitala kanaler och tryck.
 • Projekthantering och produktionsledning – medverka och driva projekt effektivt, budgetera och följa upp ett projekt i olika produktionsled. Förståelse för projektekonomi och intäkts- och kostnadskalkylering i ett projekt/produktion.

 

Mer om yrkesrollen

Marknadskoordinator/marknadsassistent är den vanligaste yrkesrollen på ett företags marknadsavdelning. På byråsidan jobbar marknadskoordinatorn även med projekt- och produktionsledning.

Många marknadskoordinatorer verkar i olika roller på olika typer av byråer. Många gånger är de produktionsledare på reklambyrå/kommunikationsbyrå eller koordinerar PR-insatser på PR-byrå. 

Yrkesrollen är bland annat marknadskoodinator, marknadsassistent, produktionsledare och digital marknadsförare.

Om branschen

Marknaden för digitala marknadsföringstjänster växer där digitala mediebyråer fortsätter växa men även andra typer av byråer med behov av bred marknadsföringskompetens som till exempel traditionella mediebyråer.  Eventbyråer växer kraftigt och behöver också denna kompetens.

För mer information om Marknadskoordinator, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

För att du ska vara behörig till denna utbildning krävs att du har:

1. Grundläggande behörighet: 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens och fri kvot

- Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

- Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Examen, diplom m.m.

Efter samtliga moment i utbildningen är avklarade får man:

- Yrkeshögskoleexamen i Marknadskoordinator

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Kostnader för eventuell  kurslitteratur tillkommer. 

Vi tillhandahåller teknik, men rekommenderar antagna att köpa en egen dator för att kunna arbeta flexibelt och hemma och med egna projekt. 

LIA/Praktik

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att cirka en tredjedel av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att kursen sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet. 

Utbildningen Marknadskoordinator innehåller två LIA-perioder på 10 respektive 10 veckor.

Medieinstitutet

Kvalitetsutbildningar inom digital kommunikation

Medieinstitutet är det självklara valet för dig som är intresserad av digital strategi, webb, IT, kommunikation och marknadsföring. I över fjorton år har tusentals studenter tagit examen hos oss och påbörjat en kometkarriär inom sitt intresseområde. Med anledning av coronaviruset...


Läs mer om Medieinstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Marknadskoordinator

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Medieinstitutet

Medieinstitutet

Gustavslundsvägen 151 D
167 51 Bromma

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 6 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Marknadskoordinator från Medieinstitutet, fyll i följande uppgifter: