Visa studentum.se som: Mobil

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Eskilstuna, Stockholm, Umeå, Uppsala Län, Visby
80 veckor
Deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Eskilstuna
augusti 2021
Ansökan öppnar februari 2021

Stockholm
augusti 2021
Ansökan öppnar februari 2021

Umeå
augusti 2021
Ansökan öppnar februari 2021

Uppsala Län
augusti 2021
Ansökan öppnar februari 2021
Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande.

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Yrkeshögskoleutbildning, 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år

Arbetar du som undersköterska inom äldrevården? Är du redo för nästa steg? Vård och omsorg står inför nya utmaningar, inte minst inom äldrevården. Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras.

Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet. Det ställer högre krav på personalen vilket skapar stor efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens. Allt fler kommuner inrättar särskilda tjänster för specialistundersköterskor.

Utbildningstyp: Yrkeshögskoleutbildning
Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år
Studieorter: Stockholm, Eskilstuna med satellitort Visby, Uppsala med satellitort Umeå
Studieform: Distans med fysiska träffar

Satellitort

Satellitort innebär att du läser utbildningen på distans som på övriga orter men de fysiska närträffarna genomförs via videolänk på plats på satellitorten.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans halvfart

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar. Dessa träffar ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis. Mellan närträffarna kommer du arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Du kommer även, varje vecka, att ha lärarledd tid via Teams.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Kurser

 • Gerontologi och åldrandets livsvillkor, 15 yh-poäng
 • Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, 30 yh-poäng
 • Lärande och handledning som pedagogiska verktyg, 25 yh-poäng
 • Palliativ vård, 25 yh-poäng
 • Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar, 50 yh-poäng
 • Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete, 20 yh-poäng
 • LIA - Lärande i arbetslivet med fältstudier, 15 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng
  • 5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

  Webbaserad utbildning

  Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

  LIA ger dig praktiska erfarenheter

  En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av multisjuka äldre. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

  Examen

  Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

  Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

  • Kunskaper i svenska
   Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste 
  • Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:
   • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
   • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
   • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
   • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
   • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
   • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

  Särskilda förkunskaper

  Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet:

  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Psykologi 1, 50p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Yrkeserfarenhet
   Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

  Reell kompetens

  Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

  Studiebidrag

  Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

  Ansökan

  Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  För mer information om Specialistundersköterska Multisjuka äldre, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

  Kurser

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

  Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


  Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

  Intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska Multisjuka äldre

   Få mer information via mail

   Ickebindande

   Kostnadsfritt

  Hitta till utbildaren

  KompetensUtvecklingsInstitutet

  KompetensUtvecklingsInstitutet
  Drottningholmsvägen 39 A
  112 42 Stockholm


  Recensioner

  Snittbetyg: 4,9

  Baseras på 8 recensioner.

  Johanna
  (5)
  Har haft väldigt roligt på närträffarna då jag har haft superhärliga klasskompisar! Med bra klass så har denna utbildning varit rolig och lärorik. Vissa stunder har det varit lite svårare att kombinera arbete med skola men det har fungerat bra i stora hela!
  Omeida
  (4)
  Erfara och kompetenta lärare bra och snabbt kommunikation med läraren.
  Fatimah Ridha
  (5)
  Jag tycker att både klasskamrater och mina lärare var bra. Man var bekväm med alla i klassen. Jag lärde mig mycket och är nu stolt över mig själv att jag nu är klar med kursen.
  Gör intresseanmälan

  För att få mer information om utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre från KompetensUtvecklingsInstitutet, fyll i följande uppgifter:

  Recensioner
  Recensioner
  (4,9)
  Baseras på 8 recensioner.
  Se alla recensioner för utbildningen
  Skolrecensioner
  (4,5)
  Baseras på 51 recensioner.
  Se alla skolans recensioner

  Du kanske också är intresserad av: