Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
12 veckor
Deltid, distans
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-02-13 - Distans
Sista ansökan: Ansökningsperiod 31 oktober 2022 - 16 januari 2023
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, 30 yh-poäng

Om utbildningen

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention - distanskurs 30 yh-poäng, 12 veckor, halvfart

Ansökan öppnar 31 oktober 2022. Studiestart 13 feb 2023

Forskning tyder på potentiella effekter på befolkningens psykiska hälsa med anledning av pandemin Covid-19. Psykisk ohälsa riskerar att öka på både kort och lång sikt, många riskerar att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på grund av situationen som råder i samhället. Personer som redan har en psykisk ohälsa är extra sårbara vid yttre stressfaktorer och riskerar att försämras i sitt tillstånd. Arbetsgivare ser ett behov av kompetenshöjning hos den omsorgsnära personalen vad gäller kunskap, färdigheter och kompetens att identifiera och hantera brukare och vårdtagare med psykisk ohälsa.

Denna korta YH-utbildning på distans vänder sig till dig som har yrkesverksamhet inom relevant inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri, som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande. För att vara behörig att ansöka till denna utbildning ska du ha yrkeserfarenhet minst 1 år, inom relevant verksamhetsområde inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri, som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande

Du läser på distans och halvfart under 12 veckor så att du kan kombinera arbete med studier. 

Omfattning: 30 yh-poäng
Studietakt: 50%
Längd: 12 veckor
Studieform: Distans
Kommande studiestart: 13 februari 2023
Ansökan: Ansökan öppnar 31 oktober 2022

Målet med utbildningen

Yh-utbildningen dig spetskompetens inom psykisk ohälsa samt kunskap, färdighet och kompetens att arbeta med suicidprevention vilket medverkar till en kvalitetssäker vård och omsorg.

  • Specialiserade kunskaper om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa/ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa/ohälsa och sociala kontexter.
  • Fördjupad kompetens i att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa.
  • Kunskaper om vikten av suicidprevention samt kunna uppmärksamma risker för suicid.
  • Specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.
  • Specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.
  • Utvecklade färdigheter i att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå.
  • Kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Yh-utbildningen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Distans

Utbildningen bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier,Läs mer här

Särskilda förkunskaper

Yrkesverksamhet om 1 år motsvarande minst 50 % inom relevant verksamhetsområde (inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri) som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningssystem yh-antagning.se. När du skickat in din ansökan så granskar vi den och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig. Eftersom kursen går helt på distans spelar det ingen roll vilken ort du väljer.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.  Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
kui.se/yrkeshogskola

För mer information om Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tel: 010-434 07 00
kui.se


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 59 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention från KompetensUtvecklingsInstitutet, fyll i följande uppgifter: