Folkhögskoleutbildning

Ledarskapsutbildning - att leda demokratiska, sociala eller kooperativa verksamheter

Längd
Halvfart, ett år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
22 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
Halvfart, ett år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
22 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

22 augusti, 2024

 • Distans
 • Distans

Om utbildningen

En utbildning för dig som är eller vill bli chef/ledare i en demokratiskt styrd verksamhet, exempelvis en ekonomisk förening, kommunal verksamhet, region, socialt företag eller i civilsamhället. På den här utbildningen möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du får kunskaper och färdigheter att använda på individ-, team- och organisationsnivå.

Att leda kooperativa och demokratiska företag

Under året utvecklar du ditt självledarskap och din genomslagskraft, men får också verktyg för att förstå förändring, bygga team och leda samhällsnyttiga verksamheter. Du får insyn i de kooperativa principerna som med värderingar om inkludering, hållbarhet, samhällsnytta och ständigt lärande passar väl in i alla former av demokratiska verksamheter. Utbildningen är praktisk och bygger på upplevelsebaserat lärande, samtal, feedback och övningar i kombination med teori och litteratur. 

Kursens syfte:

Du ökar din kunskap och trygghet att:

 • Leda dig själv och andra.
 • Arbeta hållbart och inkluderande. 
 • Bygga tillit och psykologisk trygghet.  
 • Engagera i en digital och hybrid tid. 
 • Driva förändring och möta motstånd. 
 • Hantera konflikter och ta svåra samtal.
 • Bygga robusta samarbetskulturer.
 • Affärsutveckla den egna organisationen.
 • Leda självorganiserande möten och samskapa med andra. 

Kursens teman:

1. Hållbart ledarskap och den kooperativa idén 

Uppstart, ökad självkännedom och personlig målbild. Introduktion till grundläggande ledarskapsteorier och begrepp. Hur social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet leder till affärsnytta. Kooperationens principer och idéhistoria. 

2. Inkluderande ledarskap och genomslagskraft i en hybrid tid

Makt, normer, härskartekniker och inkludering. Storytelling och ökad genomslagskraft i det digitala landskapet. Om att leda på distans och ta tillvara engagemang i en hybrid tid. Fördjupning i olika associationsformer och kooperativa principer. 

3. Samskapande ledarskap och att leda i förändring

Att leda i förändring. Verktyg för att bygga motivation och möta motstånd. Att delegera, släppa på kontroll och stå ut med ensamhet. Självorganiserande, interaktiva och demokratiska mötesmetoder som möjliggör för många att skapa impact tillsammans. Business Model Canvas och kopplingen mellan ledarskap och affärsplan. 

4. Tillitsbaserat ledarskap och robusta samarbetskulturer

Om öppenhet och sårbarhet som en grund för att skapa tillit och psykologisk trygghet. Att skapa en lärande organisation, robust samarbetskultur och förebygga konflikter. Hur du kan ge och ta emot feedback. Utforskande av vilka erfarenheter och möten som format dig till den ledare du är idag. 

5. Självledarskap och kooperationen som samhällsutvecklande kraft

Kooperation som samhällsutvecklande kraft och värdeskapande motor för framtiden. Ledarens ansvarsområden när det kommer till lagar och regler. Självledarskap, spegling i andra och reflektion över året som gått. Den egna målbilden och formuleringen av ett personligt ledarskapsmanifest. 

Kursens upplägg och metodik

Som deltagare förväntas du vara aktiv och bidra till din egen och andras lärande under hela läsåret. Kursenär på distansoch omfattar fem obligatoriska närträffar på folkhögskolan om tre vardagar vardera. På träffarna varvas intensiva gruppövningar med egen reflektion och föreläsningar av samarbetspartners, affärsutvecklare och experter. Det är viktigt att du har möjlighet att medverka helhjärtat vid samtliga träffar.. 

Mellan varje träffdeltar du i lärarledd och obligatorisk distansundervisning där du bland annat får ta del av spännande föreläsningar samt läser litteratur och arbetar med hemuppgifter. 

Du förväntas också testa dina nya färdigheter och utveckla ditt ledarskap i din hemorganisation. På folkhögskolan betonas vikten av lärande i grupp och du kommer att läsa andras arbeten och reflektera över ledarskap i mindre digitala lärgrupper som ses mellan varje träff.

Kursen är för dig som är intresserad av att dela erfarenheter, öppen för ge och ta emot feedback och villig att utvecklas.

Lärgrupper och utbyte med andra

På folkhögskolan betonas vikten av lärande i grupp och mellan varje närträff ska du delta i lärarledd digital undervisning, läsa andras inlämningar och genomföra videomöten i din lärgrupp. 

Det finns också en gemensam chat på Google Class room där du kan dela erfarenheter med övriga deltagare, initiera egna träffar och utbyta idéer. 

På skolan finns också Britas café och andra mötesplatser för lärande och utbyte för den som är intresserad. 

Närträffar, schema, kursintyg

Obligatoriska närträffar på Jakobsbergs folkhögskola:

1) Närträff 18-20 sept
2) Närträff 27-29 nov
3) Närträff 22-24 jan
4) Närträff 26-28 mars 
5) Närträff 21-23 maj

För mer information om Ledarskapsutbildning - att leda demokratiska, sociala eller kooperativa verksamheter, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Jakobsbergs Folkhögskola Facebook

Examen & Intyg

Schema

Under kursen bedrivs lärarledd distansundervisning, där du är uppkopplad via våra digitala lärplattformar tillsammans med övriga kursdeltagare, under ca 10 timmar per vecka. Distansundervisningen sker i första hand på onsdagar och fredagar. Schema fastställs vid kursstart.

Kursintyg

Efter avslutad utbildning ges kursintyg till dig som:

 • deltagit på uppstart, närträffar samt deltagit i den obligatoriska och lärarledda undervisningen med minst 80 %.
 • lämnat in och fått godkänt på hemuppgifter motsvarande minst 80 %.
 • visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Ledarskapsutbildning - att leda demokratiska, sociala eller kooperativa verksamheter

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Jakobsbergs Folkhögskola
Folkhögskolevägen 1, Box 161
177 23 Järfälla


I en vacker herrgård i Jakobsberg, 20 minuter med pendeltåg från centrala Stockholm,ligger Jakobsbergs folkhögskola. Sedan 1919 har skolan stått för en solidarisk och humanistisk samhällssyn. Vår religiöst och partipolitiskt obundna ställning ger utrymme för engagemang, kritiskt tänkande och radikal...

Läs mer om Jakobsbergs Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Highlights