Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Barnmorskeprogrammet

Högskolan Dalarna, i Falun (+2 orter)
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 (+6 starter)
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 (+6 starter)
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Barnmorskeprogrammet

Högskolan Dalarna

Som barnmorska arbetar du för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett brett verksamhetsområde.

Den svenska mödrahälsovården och förlossningsvården håller hög kvalitet liksom abortvård, preventivmedelsrådgivning samt förebyggande arbete mot sexuellt överförbara sjukdomar och livmoderhalscancer.

Som barnmorska i Sverige har du ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde och möter människor i olika åldrar genom hela livet. I yrkesutövningen möter barnmorskan gravida och födande, barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och vuxna.

Utbildningens innehåll

Barnmorskeutbildningen omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå, där teoretisk och klinisk utbildning integreras. Denna yrkesutbildning ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation som barnmorska. Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå som leder till en akademisk examen, en Magister i ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Teoretiska undervisning bedrivs både på Campus Falun och nätbaserat, färdighetsträning sker på Campus Falun. Den verksamhetsförlagda delen som omfattar hälften av utbildningen genomförs alltid vid den av studieorterna Falun, Karlstad och Gävle som studenten sökt till. Vissa examinationer kommer även att ske på Campus Falun. Ta noggrann del av den information som finns om programmets innehåll och upplägg.

Kurserna i första terminen är främst teoretiska kurser som följs av huvudsakligen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i termin två och tre.

Vissa moment i utbildningen genomförs med engelska som undervisningsspråk eftersom programmet har internationell profil. I ämnet ges parallellt med barnmorskeprogrammet bland annat ett globalt magisterprogram i sexuell, reproduktiv hälsa.

Utbildningen karaktäriseras av studenternas aktiva kunskapssökande samt av att kritiskt tänkande och reflektion stimuleras genom aktivt lärande och forskningsanknytning. Lektorerna i programmet är aktiva inom nationella och internationella forskningsprojekt, vilket möjliggör studenternas deltagande och insyn i spännande forsknings- och utvecklingsarbeten.

För mer information om Barnmorskeprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Efter studierna

Barnmorskans yrkesutövning omfattar sexuell och reproduktiv hälsa inom ett brett verksamhetsområde. Barnmorskan arbetar hälsofrämjande, förebyggande samt behandlande genom hela livscykeln vilket bland annat innefattar:

 • kvinnans reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel
 • vård och stöd vid normal graviditet, förlossning och barnsängstid
 • identifiering av avvikande tillstånd under graviditet, förlossning och barnsängstid, samt omvårdnad i samband med dessa tillstånd
 • främjandet av föräldraskap
 • vård av det nyfödda friska barnet samt amningsrådgivning
 • sexualitet- och preventivmedelsrådgivning för kvinnor och män
 • hälsoinformation inom reproduktiv hälsa
 • omvårdnad vid gynekologisk ohälsa

Förskrivningsrätt för läkemedel i födelsekontrollerande syfte ansöks om hos Socialstyrelsen. Särskild vidareutbildning krävs för att genomföra ultraljudsundersökning.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Möjligheten att få arbete som barnmorska efter genomgången utbildning är goda. Med det breda verksamhetsfält som den svenska barnmorskan besitter finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutade studier kan du ansöka om yrkesexamen som barnmorska samt filosofie magisterexamen inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive 15 hp examensarbete

Examen & Intyg

Barnmorskeexamen, Magisterexamen

Kommande starter

Välj mellan 6 startdatum

Vår 2025

 • Klassrum
 • Falun
 • Sista ansökan: 2024-09-15

Höst 2024

 • Klassrum
 • Falun

Vår 2025

 • Klassrum
 • Gävle
 • Sista ansökan: 2024-09-15

Höst 2024

 • Klassrum
 • Gävle

Vår 2025

 • Klassrum
 • Karlstad
 • Sista ansökan: 2024-09-15

Höst 2024

 • Klassrum
 • Karlstad

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barnmorskeprogrammet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Högskolan Dalarna
Högskolegatan 2
791 31 Falun

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...

Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Highlights