Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Medie- och kommunikationsvetarprogrammet

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Programmet omfattar totalt sex terminer varav tre i medie- och kommunikationsvetenskap, två som är inriktade mot kvalificerat kommunikationsarbete och en valfri termin.

Medie- och kommunikationsvetenskap
Du börjar med att läsa tre terminer med ämneskurser i medie- och kommunikationsvetenskap.

Under den första terminen introduceras du till centrala teorier, modeller och begrepp inom ämnet. Du får en bättre förståelse för människors medie- och informationsanvändning, hur organisationer och samhällsaktörer använder sig av kommunikation i sina verksamheter, vilka olika typer av kommunikation som är möjlig i olika typer av medier och hur budskap och olika typer av medieinnehåll kan påverka samhället.

Under andra terminen vidareutvecklar du dina kunskaper om betydelsen av medier och kommunikation i olika delar av samhället. Du introduceras till övergripande teorier och analysmodeller med fokus på regler, normer och idéer samt kulturella, politiska och ekonomiska villkor som inverkar på medier och kommunikation. Men du får också möjlighet att fördjupa dig i ett specialiserat tema inom ämnet.

Tredje terminen läser du en kurs i vetenskapliga metoder och sedan skriver du din kandidatuppsats. Uppsatsen kan du skriva på uppdrag av en organisation utanför universitetet om du vill.

Kurser i kvalificerat kommunikationsarbete

Termin fyra och fem läser du kurser som är särskilt inriktade mot kvalificerat analys- och kommunikationsarbete i offentliga organisationer, företag och intresseorganisationer.

Termin fyra fokuserar på olika metoder som du kan använda för att kartlägga medier, opinioner, och målgrupper. Särskilt fokus ligger på analys med hjälp av digitala verktyg samt betydelsen av bilder, färg, form och design för hur vi människor ser och uppfattar kommunikation. Du får lära dig hur analyser initieras, planeras, genomförs och används och får träning i omvärldsanalys och utvärdering med utgångspunkt i verklighetsbaserade fall.

Termin fem fokuserar på kriser, demokratiutveckling, klimatpåverkan och andra större samhällsutmaningar och vilka möjligheter som finns för att hantera dem med kommunikation. Under den här kursen studerar du också förutsättningarna för olika typer av organisationer och hur de kan använda sig av kommunikation för att nå sina mål.

Under både termin fyra och fem kommer du att arbeta på uppdrag av externa uppdragsgivare och du kommer att få särskild träning i att presentera dina analyser och komma med kvalificerade rekommendationer för uppdragsgivarna.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights