Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Konstnärligt masterprogram i fotografi

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand är en internationell utbildning med konstnärlig profil. Det vänder sig till dig som vill fördjupa din fotografiska verksamhet, både praktiskt och teoretiskt. Fokus ligger på den fotografiska bildens möjligheter att undersöka och gestalta samtidens estetiska, filosofiska och politiska frågor. I en kritisk och generös dialog med lärare och medstudenter får du möjlighet att utveckla din visuella förståelse och ditt eget skapande.

Föreställ dig en värld utan fotografi. Det är lika omöjligt som att tänka bort bokstäver och ord. Den fotografiska bilden med dess förmåga att kommunicera, dokumentera och berätta, ligger till grund för det två-åriga masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand.

Kärnan i programmet är studenternas enskilda projektarbeten. Genom gruppdiskussioner och individuella möten med lärare och andra professionella aktörer, utvecklar du din egen praktik och dina tekniska färdigheter samt fördjupar förståelsen för fotografins olika sociala och konstnärliga sammanhang. Dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att formulera ett personligt förhållningssätt till din praktik och sätta in ditt eget arbete i ett såväl historiskt som samtida perspektiv. Programmet har en levande och väl etablerad kontakt med det professionella konstfältet och i undervisningen möter du fotografer, konstnärer, curatorer, kritiker och forskare som är verksamma både nationellt och internationellt.

Akademin Valand har en utvecklad teknisk miljö med analoga labb, studios, projektrum, digitala verkstäder och utrustningsutlåning.

Innehåll

Utbildningen består av delkurser med olika omfattning och inriktningar. Kurserna hakar i varandra och strukturen mellan praktiskt skapande och teoretisk reflektion skapar ett helhetsperspektiv på ämnet. Teorikurserna bygger på gemensamma diskussioner och tolkningar av texterna som ingår i kursplanen, men också hur de teoretiska perspektiven tillämpas i olika fotografers arbeten. Urvalet av kurslitteratur ger dig både en fördjupad kunskap om fototeoretiska nyckeltexter och en orientering i aktuella frågeställningar om fotografi, konst och visuell kultur.

En stor del av utbildningen sker inom ramen för kurserna Fotografi individuellt arbete I-III, där huvudmomentet är det egna gestaltande arbetet och reflektioner kring detta. Undervisningsformen är individuell handledning varvat med det kritiska gruppsamtalet samt en del föreläsningar. Som student förväntas du kunna ta ansvar för planeringen av det egna arbetet, både vad gäller det konstnärligt praktiska och det teoretiska.
Inom kurserna Masteressä I och II skriver du en essä som ska vara av en undersökande och problematiserande karaktär, behandla ett relevant ämne och uppfylla kraven på en vetenskaplig text med avseende på notapparat och litteraturförteckning. Även här sker undervisningen i form av individuell handledning och det kritiska gruppsamtalet, men också i textseminarier.

Ett av utbildningens syften är att förbereda dig för att verka inom konst- och fotografifältet på ett medvetet och strategiskt sätt. Detta sker särskilt i delkursen Professional Development. där innehållet är nära kopplat till de examinerande momenten i de andra delkurserna. Examinationsformerna kan ta sig olika uttryck men sker för det mesta publikt.

Masterprogrammet i fotografi är internationellt och all undervisning sker på engelska. Eftersom flera av lärarna också är svensktalande kan den individuella handledningen även ske på svenska för den som så önskar.

Så ansöker du

Konstnärlig kandidatexamen i fotografi, eller annat relevant ämne inom bild- och formområdet, om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Därtill krävs godkänt arbetsprov. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Examen & Intyg

Konstnärlig masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights