Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Aktiveringspedagog inom LSS

Campus Mölndal
Sammanfattning
Yh-utbildning
Mölndal
2 år (300 YH-poäng)
75 %
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: september 2020 - Mölndal

Aktiveringspedagog inom LSS

Vill du arbeta med att göra skillnad för andra?

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada som vuxen?

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Under utbildningen

Under Yh-utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Du utvecklar kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans i vardagen för personer i behov av stöd. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

Under Yh-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

I utbildningen ingår 23 veckor LIA (praktik).

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som:

 • aktiveringspedagog
 • metodutvecklare
 • stödpedagog
 • specialassistent
 • resurspedagog

Om branschen

Inom Göteborgsregionens kommunförbund (GR) beslutades 2011 om att införa gemensamma titlar inom funktionshinderområdet. För att erhålla titeln Stödpedagog krävs utbildning på eftergymnasial nivå. Antalet pedagoger inom verksamheterna Boende och Daglig verksamhet har sedan dess ökat från cirka 200 till cirka 400 stycken. Målet som beräknas vara uppnått 2025 är att 20 % av de anställda ska ha en eftergymnasial utbildning. Idag är det cirka 12 % som har en motsvarande utbildning.

Även inom områdena personlig assistans, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och kortidsverksamhet inom LSS finns ett behov av den kompetens som Aktiveringspedagogutbildningen genererar.

För mer information om Aktiveringspedagog inom LSS, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper. 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Psykologi 1

Dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom boende medsärskild service, kortidsboende, daglig verksamhet, personlig assistans, särskoleverksamhet, elevassistans för elev med kognitiv/intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumstörning eller liknande verksamhet inom funktionshinderområdet.

Ansökan 

Du ansöker via utbildningens webbsida.

Kontakt

För frågor kring ansökan och antagning kontakta gärna oss!

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen

Campus Mölndal

Campus Mölndal

Yrkeshögskola (YH)

Mölndals stad har erbjudit yrkeshögskoleutbildningar sedan 2002. Under skolans första sexton år har vi primärt utbildat aktiveringspedagoger med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Sedan 2018 utbildar vi även för ett flertal olika yrkesroller riktade mot IT-branschen.  Om du har frågor...


Läs mer om Campus Mölndal och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Aktiveringspedagog inom LSS

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Mölndal

Göteborgsvägen 19
43130 Mölndal

Kursinnehåll

 • Människan i utveckling och aktivitet, 20 poäng
 • Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra, 30 poäng
 • LIA 1 Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 poäng
 • Vardagsaktivitet, 25 poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet och teknik, 25 poäng
 • Sinnesstimulering och dokumentation, 25 poäng
 • Kommunikation och samspel, 25 poäng
 • LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, samspel och
  dokumentation, 40 poäng
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 poäng
 • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Aktiveringspedagog inom LSS från Campus Mölndal, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: