Visa studentum.se som: Mobil

Certifierad Företagsekonom

Academy Online
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
Heltid/deltid
Icke studiemedelsberättigad
37 500 SEK inkl. moms
Startdatum: Du startar utbildningen när du vill - Distans
Sista ansökan: Alltid öppet!

Certifierad Företagsekonom

Utbildningen till Certifierad Företagsekonom kommer att ge dig en helhetssyn inom det företagsekonomiska området. En bred utbildning inom ekonomi, marknadsföring, försäljning, juridik och företagande. Utbildningen omfattar 10 delkurser/moduler enligt nedan.

Utbildningen ger användbara kunskaper för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad. Du lär dig hur företag agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagstiftning. Du hittar en detaljerad kursplan här nedan.

Om du redan har utbildning och kunskap i vissa ämnesblock enligt nedan kan du istället för att anmäla dig till hela utbildningen beställa de delkurser du önskar komplettera din nuvarande kunskapsnivå med. Du hittar hela vårt kursutbud på vår hemsida.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

KURSPLANEN

ORGANISATION

 • Mål och strategier
 • Organisationslära
 • Organisationsformer
 • Grupprocesser
 • Personlig utveckling
 • Kommunikation
 • Företagskultur
 • Ledarskap
 • Administration
 • Konflikthantering

REDOVISNING

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Företagsformer
 • Bokföringslagen
 • Affärshändelser
 • Bokföring
 • Fakturering
 • Budgetering
 • Kalkylering
 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Löner
 • Traktamente
 • Arbetsgivaravgifter
 • Löneskatt
 • Mervärdesskatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Anläggningstillgångar
 • Omsättningstillgångar
 • Skulder och obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Bolagsskatt
 • Bokslut
 • Årsredovisning

RÄKENSKAPSANALYS

 • Redovisningens historik Redovisningens grunder
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Årsbokslutet
 • Årsredovisning
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Redovisningslagar

EKONOMISTYRNING

 • Investeringskalkylering
 • Finansiering
 • Budgetering
 • Internredovisning
 • Produktkalkylering
 • Tjänstekalkylering
 • Kalkylering & Prissättning

MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING

 • Affärsidé och strategier
 • Affärsplan
 • Situationsanalys
 • Marknadsföringsplan
 • Positionering
 • Marknadsföringsmål
 • Uppföljning av aktiviteter
 • Marknadsföringskanaler
 • Sociala medier
 • Konsumentmarknadsföring
 • Producentmarknadsföring
 • Analysverktyg
 • Försäljning
 • Benchmarking

MARKNADSRÄTT

 • Marknadsföringsrätt
 • Immaterialrätt
 • Konkurrensrätt
 • Ansvar och påföljder
 • Avtalsutformning
 • Det kommersiella budskapet
 • Budskapets innehåll
 • Förfoganderätt
 • Vilseledande marknadsföring

FORDRINGSRÄTT

 • Fordrans uppkomst
 • Förpliktelser
 • Betalningsskyldig
 • Utebliven eller sen betalning
 • Till vem ska betalning ske
 • Vad, när och hur ska bet. ske
 • Invändningsrätt
 • Legitimation
 • Skuldebrevsrätt
 • Sakrättsliga frågor
 • Betalning av fordran
 • Kvittningsbegreppet

AVTALS- & KÖPRÄTT

 • Avtalets innehåll
 • Avtalets huvudförpliktelser
 • Innebörd av att ingå avtal
 • Firmateckningsrätt
 • Fullmakt
 • Köplagarnas tillämpning
 • Avtalsbrotten dröjsmål och fel
 • Avlämnande och riskövergång
 • Reklamationshantering
 • Tolkning av köpeavtal
 • Påföljder vid avtalsbrott
 • Skadestånd vid avtalsbrott

ARBETSRÄTT

 • Vad är Arbetsrätt
 • Arbetsrättsliga lagar
 • Ledighetslagar
 • Rättssystemet
 • Anställningsavtalet
 • Anställningsformen
 • Tolkning av anställningsavtal
 • Anställningsskydd
 • Anställningens upphörande
 • Rätten till återanställning
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Uppsägning vs avsked

ASSOCIATIONSRÄTT

 • Introduktion
 • Bolagsbildning
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Enkelt bolag
 • Aktiebolag
 • Ekonomiska föreningar
 • Stiftelse
 • Styrelsearbete
 • Låneförbudet
 • Ansvarsfördelning
 • Kapitalanskaffning
 • Dispositionsrätt

ATT STUDERA TILL FÖRETAGSEKONOM INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på Quiz.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

Så ansöker du

MÅLGRUPP

Utbildningen är gjord för dig som vill studera var du vill, när du vill och hur du vill. Du har tillgång till kursmaterialet oavsett teknikplattform,

t ex stationär dator, laptop, surfplatta eller mobiltelefon. Eftersom utbildningen bedrivs i din valda studietakt går det utmärkt att kombinera utbildningen med arbete. Du väljer också själv när du vill starta utbildningen. Inga förkunskaper behövs om det inte anges att du måste ha läst en viss modul eller kurs innan.

ANMÄLAN

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret här på sidan eller på hemsidan. Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Examen & Intyg

EXAMEN

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Företagsekonom.

Kostnader

KURSAVGIFT

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Företagsekonom är 37 500 kr inkl. moms. Betalning i förskott inför varje modul med 3 750 kr inkl moms eller hela utbildningen mot en faktura.

I kursavgiften ingår:

- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom filmer och skärminspelningar

- Quiz i Kursportalen

- Övningsuppgifter

- Inlämningsuppgifter

- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

- Utfärdande och postning av examensbevis

Academy Online

Academy Online

Välkommen till Academy Online! Är det dags att ta nästa steg i din karriär? Academy Online erbjuder idag ett 50-tal digitala yrkesutbildningar och kurser. Detta är ett modernt sätt att studera där du avgör när du vill studera, var du...


Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad Företagsekonom

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Beställ information

För att få mer information om Certifierad Företagsekonom via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla skolans recensioner