Yrkesutbildning

Certifierad Finansiell Analytiker

Academy Online, Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 8 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad
Pris
19 250 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
När du vill! se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet!
Utbildningsform
Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 8 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad
Pris
19 250 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
När du vill! se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet!
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Certifierad Finansiell Analytiker

This training is also available in English.

När du jobbar som Finansiell Analytiker är din uppgift att analysera och hantera företagets finansiella beslut. Du är både involverad i hur företaget hanterar sina investeringar samtidigt som du skapar finansiell insikt i företags framtida ekonomiska utveckling.

Den här utbildningen går igenom de metoder du behöver för att arbeta med företags finansiella beslutsfattande, finansiella strategier och värdering av investeringar och värdepapper. Utbildningen går igenom hur vi skapar och upprätthåller finansiella prognoser och bygger samman hållbara portföljer.

Efter utbildningen är målet att du ska kunna arbeta självständigt med företags finansiella utveckling, och agera rådgörande till ägare och ledning avseende företagets finansiella situation och framtid. Du får också med dig checklistor och lathundar du kan använda när du arbetar.

UTBILDNINGSPLAN

MODUL 1

Grundläggande finansiella koncept

Introduktion
• 1.1 Kursens mål och syfte
• 1.2 Framväxande trender inom finansvärlden
• 1.3 Vikten av finansiell analys i dagens ekonomi

Introduktion till finansiell analys och dess roll
• 2.1 Historisk utveckling av finansiell analys
• 2.2 Rollen av finansiell analys i beslutsfattande
• 2.3 Profil och ansvar av en finansiell analytiker

Grundläggande ekonomiska begrepp
• 3.1 Efterfrågan och utbud: kärnbegrepp
• 3.2 Inflation och deflation: påverkan på ekonomi
• 3.3 Ränta och dess roll i finansvärlden

Att förstå finansiella rapporter
• 4.1 Balansräkningens nyckelkomponenter
• 4.2 Resultaträkningen: analys av företagets intäkter och kostnader
• 4.3 Kassaflödesanalys: förstå företagets likviditet

Analysera finansiella nyckeltal för att bedöma företagets prestation
• 5.1 Vanliga finansiella nyckeltal: en översikt
• 5.2 Lönsamhetsnyckeltal: mått på företagets resultat
• 5.3 Soliditetsnyckeltal: bedömning av företagets finansiella hälsa

Finansiell hållbarhet
• 6.1 Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet
• 6.2 Hållbarhetsrapportering: Integrering i Finansiell Analys

MODUL 2

Företagsanalys och ekonomisk modellering

Företagsstruktur och affärsmodell
• 1.1 Typer av företagsstrukturer: konsekvenser för analys
• 1.2 Affärsmodellens komponenter och deras signifikans
• 1.3 Anpassning av analys till olika branschstrukturer

Förståelse för ekonomisk modellering
• 2.1 Grundläggande principer för ekonomisk modellering
• 2.2 Vikten av noggrannhet i ekonomiska modeller
• 2.3 Avancerade tekniker inom ekonomisk modellering

Bygga finansiella modeller
• 3.1 Steg-för-steg-guide till att konstruera finansiella modeller
• 3.2 Känslighetsanalys: utvärdering av modellens motståndskraft
• 3.3 Validering av modell: säkerställande av tillförlitlighet

Att värdera investeringar
• 4.1 Metoder för investeringsvärdering: nuvärdesmetoden och jämförande företagsanalys
• 4.2 Begränsningar och utmaningar vid värdering av investeringar

Riskhantering
• 5.1 Identifiering och kategorisering av risker
• 5.2 Kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt för riskbedömning
• 5.3 Riskminimeringsstrategier: skydd av investeringar

Scenarioanalys
• 6.1 Konstruktion av scenarier: ett praktiskt tillvägagångssätt
• 6.2 Utvärdering av scenarioutfall på finansiella modeller
• 6.3 Inkludering av scenarioanalys i beslutsfattande

MODUL 3

Värdepappersanalys och Investeringsstrategier

Introduktion till aktieanalys

1.1 Översikt av aktiemarknader och börser
• 1.2 Vikten av sektoranalys vid Aktievärdering
• 1.3 Analys av marknadstrender för informerat beslutsfattande

Arbete med fundamentalanalys

2.1 Mått och nyckeltal för fundamentalanalys
• 2.2 Utvärdering av företagets hälsa genom fundamentalanalys
• 2.3 Identifiering av undervärderade och övervärderade aktier.

3. Förstå teknisk analys och dess begränsningar

3.1 Principer för teknisk analys
• 3.2 Kritik och utmaningar för teknisk analys
• 3.3 Integrering av tekniskt och fundamentalt tillvägagångssätt

Teorier om marknadsfunktion och användbarhet

4.1 Effektiva marknadshypotesen och dess variationer
• 4.2 Beteendeekonomi: insikter om investerarbeteende
• 4.3 Pragmatisk tillämpning av marknadsteorier

Påverkan av externa faktorer

5.1 Geopolitiska händelser och marknadsdynamik
• 5.2 Makroekonomiska trender som formar investeringsstrategier
• 5.3 Globala influenser på värdepappersmarknader

Portföljhantering och diversifiering

6.1 Principer för effektiv portföljkonstruktion
• 6.2 Riskminskning genom diversifiering
• 6.3 Övervakning och justering av investeringsportföljer

Investeringsstrategier och deras tillämpning

7.1 Långsiktig investering: värde- och tillväxtstrategier
• 7.2 Kortsiktig handelsstrategier
• 7.3 Anpassning av strategier till marknadsförhållanden

För mer information om Certifierad Finansiell Analytiker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

När du vill!

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: Alltid öppet!

Varför välja Academy Online?

Bli diplomerad/certifierad

Behov på

arbetsmarknaden

Du väljer studietakt

Så ansöker du

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret eller via mail till support3(at)academyonline.se

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Examen & Intyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Finansiell Analytiker.

Kostnader

Avgiften för utbildningen till Certifierad Finansiell Analytiker är 19 250 kr.

Du kan betala på två olika sätt. Hela avgiften på en faktura. Per modul i förskott för 6 417 kr. Alla avgifter är inklusive moms. 

I priset ingår

  • Skärminspelade föreläsningar och bilder
  • Övningsuppgifter
  • Inlämningsuppgifter
  • Kontinuerlig support via mejl och forum 
  • Utfärdande och utskick av certifikat/diplom

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad Finansiell Analytiker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Välkommen till Academy Online! Academy Online International är ett av Europas ledande företag avseende digitala yrkesutbildningar. Academy Online Sweden erbjuder idag ett 160-tal digitala yrkesutbildningar samt många fristående kurser inom olika ämnen. Detta är ett modernt sätt att studera där...

Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar.

Highlights