Så blir du översättare

Älskar du språk och olika kulturer? Som översättare arbetar du med att översätta innehåll inom allt från facktexter till film och TV.

Så blir du översättare

Att vara översättare innebär att vara en bro mellan olika språk och kulturer. Det är ett arbete som kräver precision, kreativitet och en djup förståelse för både käll- och målspråket. Om du känner dig lockad av tanken på att arbeta med språk och samtidigt utforska olika kulturer, kan översättaryrket vara något för dig.

Hitta din översättareutbildning här

Vad gör en översättare? 

En översättare har i huvudsak uppgiften att läsa, förstå och omvandla texter från ett språk till ett annat, samtidigt som budskapet och tonen i originaltexten bibehålls. Översättare kan specialisera sig inom olika områden såsom film, litteratur, teknik, medicin eller juridik. Översättningarna sker oftast från ett språk till översättarens modersmål.  

Vilka arbetsuppgifter har en översättare? 

Som översättare kan dina arbetsuppgifter variera beroende på vilket område du väljer att specialisera dig inom. Generellt sett kan dina arbetsuppgifter inkludera: 

  • Översättning av texter från ett språk till ett annat. 
  • Korrekturläsning och redigering av översatta texter. 
  • Forskning för att säkerställa korrekt översättning av facktermer eller specialiserad terminologi. 
  • Kommunikation med klienter eller förlag för att förstå deras behov och önskemål. 

Så utbildar du dig till översättare

För att bli en kvalificerad översättare finns det flera vägar att gå. En vanlig väg är att studera på universitet eller högskola, där det finns flera program och kurser inom översättning med olika inriktningar på språk. 

Utbildning till översättare på universitet och högskola 

Många universitet och högskolor erbjuder program och kurser inom översättning på både grund- och avancerad nivå. Dessa program fokuserar vanligtvis på både teoretiska och praktiska aspekter av översättning och kan inkludera praktikperioder för att ge studenterna erfarenhet av att arbeta som översättare i verkligheten. 

Utbildning till yrken inom översättning inom andra skoltyper 

För dig som inte vill studera på universitet eller högskola finns det även möjligheter att utbilda sig till översättare genom andra skoltyper såsom yrkeshögskola (YH), komvux, yrkesutbildningar eller folkhögskolor. 


Egenskaper du behöver ha som översättare 

För att lyckas som översättare är det viktigt att ha vissa egenskaper och färdigheter. Här är några av de egenskaper som kan vara till nytta: 

🔎 Noggrannhet  

Översättare måste kunna göra noggranna, korrekta översättningar. 

⏳ Stresstålighet  

Arbetet kan vara intensivt, översättare arbetar mot en leveranstid under tidspress. 

💪 Självständighet 

Översättare har till stor del ett självständigt arbete.

Vad tjänar en översättare? 

Ta reda på genomsnittslönen för en översättare, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt 

Se genomsnittslönen för översättare


Källor: arbetsformedlingen.se

Vanliga frågor

 • En översättare jobbar vanligtvis med att omvandla texter från ett språk till ett annat, utan att ändra budskap eller tonalitet från originaltexten. Som översättare kan du specialisera dig inom olika områden så som film, juridik eller litteratur.

 • Du behöver inga specifika certifieringar för att få arbeta som översättare men det brukar ofta kräva utbildning inom yrket eller flera års arbetserfarenhet av översättning samt goda språkkunskaper.

 • Många översättare har eget företag och arbetar som frilansare och har egna kunder som till exempel stora företag.


Annonser