Visar 1-5 av 5 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-5 av 5 träffar

rekryteringsansvarig


Utbildning inom personal och arbetsmiljö

I personalarbete ingår många olika arbetsuppgifter, som till exempel:

 • Rekrytering
 • Rådgivning
 • Utbildning
 • Löneförhandlingar

Det blir allt mer vanligt att personalarbete betecknas HR, vilket är förkortningen av det engelska begreppet ”Human Resources” som betyder "personalresurser”.

Både fysiska- och psykiska aspekter

Arbetsmiljöfrågor handlar om de förhållanden som råder för anställda på en arbetsplats. Från början var det bara de fysiska aspekterna som räknades in men idag har arbetsmiljön följt trenden och ser även till de psykiska aspekterna. Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för att se till att de anställda har en bra arbetsmiljö. Arbetet ska anpassas till individen och inte tvärtom.

Om du vill arbeta med personal- eller arbetsmiljöfrågor i framtiden så har du kommer helt rätt. Här ovan har vi samlat eftergymnasiala utbildningar inom personal, arbetsmiljö och HR. Det finns en hel del olika yrken att välja bland efter din utbildning, här nedan kan du läsa om några av de vanligaste.

Bli personalvetare

Utbildningen till personalvetare läses på universitet eller högskola och omfattar 180 högskolepoäng, det vill säga tre års heltidsstudier. En personalvetare arbetar med personal- och organisationsfrågor i alla sektorer och har kunskap om verksamhet, människa och regelverk. Det är kompetens som behövs vid exempelvis förändringsarbete och när strategiska beslut om affärs- och verksamhetsutveckling ska fattas.

Sammanfattningsvis kan man säga att personalvetarens arbete handlar om att rekrytera personal, få medarbetarna att trivas och utvecklas samt minska personalstyrkan på rätt sätt om det behövs. Personalarbetet är en viktig del i affärsverksamhet och nödvändigt för att verksamheten ska fungera tillfredsställande och vara lönsam. Exempel på tjänstetitlar är:

 • Personalchef
 • Personalutvecklare
 • Personalansvarig
 • Personalsekreterare
 • Personalkonsulent
 • Rekryterare
 • HR-chef
 • HR-ansvarig
 • HR konsult
 • Jobbcoach

Bli arbetsterapeut

Att arbeta som arbetsterapeut är fritt, självständigt och ansvarsfullt. Fokus i arbetet ligger på människans hälsa, aktivitet, delaktighet och miljö. Som arbetsterapeut hjälper du människor till ökad livskvalitet och ett mer självständigt liv. Arbetsterapeuten arbetar tillsammans med individer eller gruppen inom samhället, för att förebygga, lösa eller mildra de begränsningar som sjukdom eller skada kan innebära i arbetslivet.

De flesta arbetsterapeuter arbetar inom kommun eller landsting och en del arbetar inom kriminalvården, med arbetsrehabilitering eller på Arbetsförmedlingen.

Utbildningar inom personal, arbetsmiljö och human resources

Det finns idag utbildningar och kurser inom personal, arbetsmiljö och HR inom nästan alla tänkbara skolformer. Utbildningarna varierar både i längd och innehåll och du kan läsa allt från en kandidatexamen på universitet eller högskola till en kortare förberedande utbildning på Komvux.

Jämför dina favoriter