Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i företagsekonomi

Örebro universitet, i Örebro
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Örebro

Om utbildningen

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet ger dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Inom profilen Hållbart företagande behandlas bland annat etik och etiska förhållningssätt till företagande, hur företag styr och rapporterar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, hur miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor kan integreras i företagande, samt hur samhällets och företagens resurser kan användas långsiktigt och hållbart. Profilen är intressant för dig som i ditt yrkesliv vill arbeta med hållbarhetsfrågor i organisationer. Inom profilen Ledning och styrning fördjupar du dina kunskaper om ledarskap och om olika typer av styrverktyg som används i dagens organisationer och hur sådana styrsystem fungerar när de vävs in i ett socialt och organisatoriskt sammanhang. Profilen är intressant för dig som i ditt yrkesliv ser framför dig en roll som chef, ledare eller controller. Profilen Strategi och entreprenörskap handlar om att få kunskap om, och praktisk erfarenhet av, att fatta kritiska beslut i komplexa situationer, utveckla nya och befintliga verksamheter strategiskt samt genom kreativitet och nytänkande klara av att tackla de utmaningar dagens och morgondagens företag och företagare ställs inför. Profilen är intressant för dig som vill utveckla ditt eget företagande eller i rollen som chef eller konsult bidra till utveckling av befintliga organisationer.För varje profil finns en rekommenderad studiegång, men det finns även möjlighet till individuella kursval inom ramen för programmets kursutbud.Oavsett val av profil behandlar kurserna aktuell forskning inom respektive område. Genom frekvent användning av praktikfall och företagskontakter ges också möjlighet till fördjupade insikter om spänningsfältet mellan teori och praktik. Den tvååriga utbildningen är utformad i linje med den europeiska standarden för högre utbildning, vilket ger dig ökade möjligheter till en internationell yrkeskarriär.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska kurs 3 eller kurs B och Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Masterexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights