Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram

Linköpings universitet, i Norrköping
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Norrköping

Om utbildningen

Samhälls- och kulturanalys är för dig som är intresserad av att arbeta med att förstå, utveckla och förändra vårt samhälle. Du får kunskaper om människors livsvillkor, om politiska, sociala, kulturella och etniska identiteter och konflikter. På Samhälls- och kulturanalysprogrammet fördjupar du dig i frågor om demokrati, välfärd, urbanisering, globalisering, integration och migration, samt politiska och sociala rörelser. Du bekantar dig med teorier om kön, rasism och postkolonialism, jämlikhet, fattigdom och mot- stånd, i det lokala och det globala, ur ett samtida och ett historiskt perspektiv. Utbildningen ger dig verktyg för kritiska analyser av kultur och politik och sambanden dem emellan. Som samhälls- och kulturanalytiker kan du arbeta med förändring och utveckling, integrationsfrågor och sociala projekt, analys-, utrednings-, och utvärderingsuppdrag åt kommuner, myndigheter, organisationer eller näringsliv. Tidigare studenter arbetar inom privat och offentlig förvaltning, i internationella organisationer, med opinions- bildande och socialt arbete, inom media, i konsultverksamhet, som aktivister, projektledare, skribenter, kommunikatörer och forskare.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2 samt Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets...

Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar.

Highlights