Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering

Karlstads universitet, i Karlstad
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Karlstad

Om utbildningen

Vem kan kommunicera vad, på vilka platser? Hur är olika platser representerade i medierna, och med vilka konsekvenser? Hur inverkar olika medier på människors platskänsla och tillhörighet, och vad sker med gränserna mellan privat och offentligt? Vad får det för sociala konsekvenser att vår mediekonsumtion, och våra livsstilar i stort, blir alltmer rörliga? Hur kan olika medietekniker användas för att kommunicera en plats och dess betydelse, till exempel inom turism och platsmarknadsföring? Hur planeras rum, så som arbetsplatser, hem eller offentliga miljöer, för att forma kommunikationsprocesser och mediebruk? Vilka aktörer har makten över dessa processer?Intensifieringen av olika typer av mobilitet (exempelvis turism, migration och arbetspendling), den kraftiga expansionen av digitala mediesystem (inklusive mobila medier, GPS-system och dataflöden), och utvecklingen av exempelvis 'smarta städer' skapar nya kunskapsbehov. Masterprogram i geomediastudier: Medier, mobilitet och rumslig planering är en unik tvärdisciplinär utbildning som integrerar kulturgeografi och medie- och kommunikationsvetenskap för att förstå vår samtid. Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill arbeta som, exempelvis, turismkommunikatör, platsmarknadsförare, destinationsutvecklare, samhällsplanerare, digital strateg/analytiker, eller forskare. Fria sökord: Geomediastudier, geomedia, medier, mobilitet, rumsplanering, turism, kommunikation, kulturgeografi

Så ansöker du

Kandidatexamen med minst 90 hp i huvudområde kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande (exempelvis turismvetenskap, samhällsplanering, eller filmvetenskap). Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska ingå. Engelska B/6.

Examen & Intyg

Masterexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights