Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
2 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
2 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi

Om programmet

Programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi ges inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap. Behovet för kompetens inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi är starkt växande på arbetsmarknaden. Efter avslutad utbildning kommer du ha en grundläggande syn på människans beteende, tankar och känslor med utgångspunkt i hur hjärnan fungerar. Utöver detta kommer du få mycket god insikt i aktuell välbefinnandeforskning.

Det här läser du på programmet

Kognitiv neurovetenskap är utbildningens ämnesmässiga huvudområde. Inom området studerar du biologisk psykologi såsom sambandet mellan hjärnfunktion och kognitiva förmågor som uppmärksamhet, perception, minne och förändrade medvetandetillstånd. Du lär dig om människans beteende, tankar och känslor med utgångspunkt i hjärnans anatomi och fysiologi. Kunskap kring forskningsmetodik och statistik samt hjärnavbildningsmetoder är därför centrala delar i utbildningen. Det sker i form av att du till exempel får utforma vetenskapligt experiment som innefattar att samla in och analysera data. Vetenskapligt skrivande såsom att författa vetenskapliga texter ingår också.

Programmet har inriktning tillämpad positiv psykologi som är ett evidensbaserat ramverk inom den vetenskapliga disciplinen positiv psykologi. Positiv psykologi är ett forskningsområde med fokus på välbefinnande. Inom området studerar du vad psykiskt välbefinnande är och vad som påverkar det. Du läser kurser i tillämpad positiv psykologi inom vilka du lär dig hålla serier av individuella samtal som syftar till att öka individens välbefinnande.

Du kommer att arbeta målinriktat utifrån vetenskapliga mätningar av välbefinnande och evidensbaserade övningar. Du kommer även lära dig att tillämpa förändringsinriktad samtalsmetodik såsom styrkefokuserande motiverande samtal. Du får också träna dig i ett empatiskt förhållningssätt och att förhålla dig till yrkesetiska principer.

Programmet inkluderar även kurser i etik och socialrätt. Drygt hälften av programmets kurser ges på engelska

Jobb efter examen

Programmet leder till en akademisk kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap och inte till en yrkesexamen. Tidigare studenter arbetar bland annat inom behandlingshem, kriminalvård, handledare inom rehabilitering, kurator, familjebehandlare, adjunkt vid akademiskt lärosäte, projektledare, coach (i olika kontexter/miljöer) stödpedagog och som egna företagare. Flera studenter har även valt att gå vidare med studier på avancerad- och forskarnivå vilket även lett fram till doktorsexamen och anställning vid lärosäte.

Läsa vidare efter programmet

Efter avslutat kandidatprogram kan man fortsätta på det ettåriga magisterprogrammet Kognitiv neurovetenskap – medvetandet och hjärnan (Cognitive Neuroscience – Mind and Brain) på Högskolan i Skövde. Det finns även möjligheter att läsa vidare på andra lärosäten i Sverige eller utomlands.

Forskning inom området

Forskning i kognitiv neurovetenskap sker på Högskolan i Skövde inom forskningsgruppen "Consciousness and Cognitive Neuroscience". Det handlar om både teoretisk och empirisk forskning inom olika medvetandetillstånd såsom sömn, anestesi, drömmar och hypnos. Forskarna studerar även uppmärksamhet, visuell perception, empati, etik och psykiskt välbefinnande.

Möjlighet till utlandsstudier

Det finns goda möjlighet till utlandsstudier under termin fem. Högskolan i Skövde har utbytesavtal med flera lärosäten, både i Europa och USA.

För mer information om Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

2 september, 2024

  • Klassrum
  • Skövde

Behörighet

Grundläggande behörighet.
Dessutom krävs: Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 (eller motsvarande kunskaper).

Urval

Betyg 67%, högskoleprov 33%.

Språk

Undervisningen ges på svenska och engelska. Vissa kurser (eller delar av kurser) ges helt på engelska.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 SKÖVDE

Kreativ miljö

Du kanske vill göra något nytt. Fördjupa dig inom det du redan gör, eller ändra på något som andra gör. Du kanske vill utmana dig själv och sättet du ser på världen. Du kanske vill förändra världen. Eller så vill...

Läs mer om Högskolan i Skövde och visa alla utbildningar.

Highlights