Bli lärare: Andrea


Andrea

Vilka är de tre främsta anledningarna till att du valde att bli lärare?

– För det första sökte jag till grundlärarutbildningen (inr. förskoleklass - årskurs 3) för att jag tycker om att jobba med människor och då särskilt barn. För det andra fascineras jag av yngre elevers olika sätt att se på saker och deras frågor om hur saker och ting hänger ihop. Att få vara en del i deras lärande är fantastiskt och inspirerande. För det tredje valde jag yrket därför att jag tycker det är viktigt att barn och elever har trygga, stabila vuxna som förebilder. Människor som brinner för sitt jobb och som verkligen är intresserad av barnens tankar om saker och ting.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen är att man ges tid till att reflektera tillsammans i ett kollegialt lärande. Något man måste tänka på när man söker till läraryrket är att man är villig att samarbeta med andra och ta del av varandras erfarenheter och tips. En annan bra sak med utbildningen är att man har praktik. Detta bygger en bro mellan den teori man läser och det arbete man senare ska utföra i praktiken. 

Det här trodde jag inte om utbildningen när jag började

– Jag trodde inte jag skulle bli en så galet mycket duktigare skribent som jag blivit och jag trodde inte heller att jag skulle lära mig så mycket om mig själv som jag gjort. Jag har även ännu mer fått upp ögonen för skolans viktiga roll i samhället och skolans centrala roll i barnens liv och utifrån det får jag ännu en påminnelse om hur viktigt det är att eleverna får möta engagerade vuxna!

Vad ser du mest fram emot med att bli lärare?

– Givetvis ser jag mest fram emot att möta eleverna varje dag. Men jag ser också fram emot att få testa på att stå på egna ben framför en klass och ha lektioner. Jag ser väldigt mycket fram emot att om några år förhoppningsvis vidareutbilda mig till specialpedagog också. Det är mitt mål med mitt yrkesval!

Jönköping University

Senast uppdaterad: 10 mar 2016

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in