Serious Games - spel som engagerar

Högskolan i Skövde

Som masterstudent vid Högskolan i Skövde ges du möjlighet att påverka och förbättra. Läs masterprogramet Serious Games. Termen "serious games" syftar på spel som engagerar användaren och bidrar till att uppnå ett definierat syfte snarare än ren underhållning. Syftena kan till exempel vara utbildning, sjukvård eller marknadsföring.