Möt blivande polisen Christina

Högskolan i Skövde

–Jag hade tänkt söka till polishögskolan direkt efter studenten, men det gick inte eftersom man måste ha fyllt 20 år. Så jag började läsa på det socialpsykologiska programmet för jag tycker att det är något som alla bör läsa, speciellt om man är polis. Programmet var så intressant att jag valde att fortsätta ett år till innan jag sökte för att få en djupare kunskap. Socialpsykologin gör mig medveten om bl.a. varför man beter sig som man gör i en grupp. Jag ser detta på ett helt annat sätt än tidigare och jag tycker det är jätteintressant och fascinerande. Mycket har jag naturligtvis kommit i kontakt med förut, men nu kan jag sätta namn på det.

Vill möta människor direkt

– Varför jag vill bli polis? Jag vill som sagt jobba med människor, men är inte intresserad av att sitta ned med dem och lyssna på vad de har för problem. I stället vill jag ha ett varierande, praktiskt arbete och det tror jag att polisyrket kan ge mig. Dessutom vill jag gärna möta människor direkt ute på fältet där allt händer. Polis verkar helt enkelt vara ett spännande yrke!

– Jag är övertygad om jag kommer att ha nytta av socialpsykologin. Man får bl a en större förståelse för människor, hur vi är och varför vi gör som vi gör. Jag jobbar som studentambassadör på Högskolan i Skövde och brukar säga till de jag träffar att alla som är intresserade av människor ska läsa socialpsykologi. Sedan behöver man ju inte välja ett yrke där man tillämpar ämnet, man har nytta av kunskaperna ändå tack vare att programmet är så brett.

Många fördelar med studentstaden Skövde

– Att välja Skövde som högskoleort var för mig ganska naturligt, jag kommer från Fagersanna som ligger ett par min från Skövde. Men Skövde som stad har förändrats sedan jag började läsa. Den ser likadan ut, men jag utnyttjar den på ett annat vis. Bland annat har jag träffat mycket nya människor, det gör man på Högskolan. Det är en mindre skola vilket gör att man lätt får bra relationer med lärare och annan personal. Här har vi också bra kontakter med näringslivet, vilket genererar större möjligheter till ett arbete. Ett samlat skolområde, campus, är en annan fördel. Det är inte två kilometer mellan föreläsningssalarna. På en mindre skola har man också mer resurser per elev.

– Mitt råd är att inte välja stad i första hand, utan att välja den utbildning du är intresserad av. Antalet studenter är inte avgörande, om det är 18 000 eller som i Skövde 8 000 kvittar, du hinner inte träffa alla i alla fall. Nu har jag sökt polishögskolan och hoppas att jag kommer in våren 2007. Det skulle betyda att jag har min c-uppsats kvar att skriva här på Högskolan i Skövde, men den får jag väl se till att bli färdig med så småningom. Om jag nu kommer in på första försöket...