Lars lockas av både ekonomi och teknik

Högskolan i Skövde

 – Jag upplevde programmet som oerhört positivt och det har också visat sig att det går att välja mellan många olika yrken när man är klar, till exempel controller eller logistikchef.

När intervjun gjordes jobbade Lars som projektledare på Exportrådet med placering i Köpenhamn. Där hjälpte han svenska företag att göra affärer i Danmark genom att erbjuda konsulttjänster. Arbetet sträckte sig från marknadsanalys till färdig etablering och utveckling av försäljning.

"Ett ben i ekonomin och ett i tekniken"

– Det som jag tyckte var så spännande när jag började läsa i Skövde har visat sig vara mycket nyttigt – att ha ett ben i ekonomin och ett i tekniken. Det gör det lätt för mig att kommunicera på alla nivåer inom företagen. Oavsett om mina kunder tillverkar produkter eller erbjuder tjänster, kan jag snabbt sätta mig in i deras produkt- och tjänsteutbud, vilket är en stor fördel när man arbetar med internationell affärsutveckling.

– Den tekniska kompetens som jag byggde upp genom mina studier vid Högskolan i Skövde har gjort att jag tar hand om väldigt många uppdrag inom verkstads- och byggindustri på vårt kontor, Det hade varit betydligt svårare med en konventionell ekonomutbildning i botten! Har du ett intresse för både produktion och business – då är det här programmet för dig! Utbildningen håller hög kvalitet – det vet jag efter studier i Holland och Kanada. Det du lär dig i Skövde är helt i klass med vad deras studenter lär sig – och ofta är våra kunskaper ännu bättre! Högskolan ger dig gott på fötter för framtiden.

En skola med internationella kontakter

– Låt inte ditt val påverkas av att Högskolan i Skövde inte är så känd. Jag lovar att du får en mycket positiv bild, inte minst tack vare den stora tillgängligheten till lärarna, något du inte får på en större skola. Dessutom är det lättare att få sociala kontakter på ett mindre ställe och enklare att hitta boende. Att Högskolan har goda internationella kontakter är likaledes ett stort plus för dem som vill komma ut och jobba utomlands. Som jag fått göra!