Källförteckning Studentum.se med systersajter

Källförteckning Studentum.se med systersajter

Studentums verksamhet bygger till stor del på information om utbildningar i Sverige och utomlands. Vi har valt att presentera den, enligt oss, viktigaste informationen varje person behöver för att fatta ett genomtänkt utbildningsbeslut.

Generellt sätt är all information om utbildningar på Studentum direkt hämtade från utbildningsanordnaren och kontrolleras löpande av oss samt en kontaktperson hos utbildningsanordnaren.

Information om universitet, högskolor och deras utbildningar

På sajterna inom vårt nätverk listar vi samtliga högskole- och universitetsutbildningar som är sökbara genom Universitets- och högskolerådet, på grund- och avancerad nivå. Informationen om utbildningar på svenska universitet och högskolor kommer från skolornas egna hemsidor samt via EMIL-databasen.

Varje höst när betygspoäng från andra antagningen (urval 2) publicerats registrerar vi även siffror för antagningskrav (Källa UHR).

Skolpresentationen av varje enskilt universitet och högskola hämtar vi från respektive universitet eller högskolas hemsida. Denna information är ofta inte verifierad av en kontaktperson hos utbildningsanordnaren. Kategoriseringen sker genom en mappning med EMIL:s kategorier och våra egna. De utbildningar som inte kan mappas automatiskt kategoriserar vi manuellt efter den kategori vi anser överensstämmer med utbildningarna.

Information om övriga utbildningstyper

Vad gäller skolpresentationer och utbildningar via utbildningstyperna yrkeshögskola, vuxenutbildning, folkhögskola, privata yrkesutbildare och studier utomlands hämtas information från skolornas egen hemsida.

Information om boende

Information om boende på olika studieorter hämtar via utbildningsanordnare, kommuner, media och studentkårer. I vissa fall ordnar utbildningsanordnaren eget boende för sina elever vilket vi publicerar på utbildningssidorna. Om specifik information saknas presenteras den allmänna boendesituationen på orten.

Skillnaden mellan Studentum.se och Studera.nu

Studentum startades 2001 av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att lättare hitta utbildning. Studentums vision var då, och är fortfarande idag, att samla alla eftergymnasiala utbildningar på ett ställe för att inspirera och åskådliggöra vilka alternativ som finns tillgängliga efter gymnasiet.

Studera.nu listar all information vad gäller utbildningar och kurser på universitet och högskolor runt om i Sverige. Men idag finns det så många andra alternativ; yrkesutbildningar, vuxenutbildningar, folkhögskoleutbildningar, studier utomlands, samt privata utbildningsarrangörer. Därför finns Studentum – för att samla alla typer av utbildningar och göra det lättare för de blivande studenterna att hitta en utbildning och utbildningstyp som passar just dem.

Dock vill vi att Studentum.se ska vara en söktjänst för utbildningar, och inte för kortare kurser och därför har vi valt bort alla högskolans fristående kurser från vår hemsida. Vi listar alltså bara högskoleprogram på grund- och avancerad nivå i vår söktjänst. Därför skiljer sig utbudet av universitets- och högskolestudier på Studera.nu och Studentum.

Studentum.se’s systersajter

Eftersom vi har många typer av utbildningar har vi också valt att skapa specifika sajter för respektive utbildningstyp. I dagsläget finns dessa sajter:

  • Hogskoleguiden.se
  • Komvuxutbildningar.se 
  • Yhutbildningar.se
  • Kyutbildningar.se
  • Yrkesutbildningar.se 
  • Plugga-utomlands.se
  • Distansutbildningar.se

Det är samma utbildningar och information som finns publicerad på huvudsajten Studentum.se, men listar endast utbildningar inom respektive utbildningstyp. Detta för att förenkla för besökaren som redan vet vilken utbildningstyp denne är intresserad av.

Vi har en informationsavdelning som jobbar heltid med att hålla utbildningsinformationen uppdaterad på våra sajter. Vi har även en teknikavdelning som ständigt arbetar med att utveckla sajterna för att bli bättre och mer användarvänliga.

Recensioner av studenter

Eftersom vårt mål är att hjälpa studenter att hitta utbildningar som passar dem, så tror vi mycket på webb 2.0 – att låta tidigare och nuvarande studenter komma till tals och tycka till om sina utbildningsval och på så sätt guida andra blivande studenter till att göra bra val. Detta görs via recensionsfunktionen. En tidigare eller nuvarande student kan välja att recensera sin skola och utbildning. Vi granskar alla recensioner innan publicering så att de följer vår policy för recensioner.


Annonser