Jonas löser problem i en internationell miljö

Jonas Karlsson fastnade tidigt för kombinationen av IT, logistik och människor. Tack vare kontakterna med näringslivet under utbildningen får han nu jobba med precis just detta.

Linnéuniversitetet

Jonas läste Informationslogistik på Linnéuniversitetet

– Jag valde att läsa programmet Informationslogistik på grund av bredden, den spännande kombinationen av kurser man läser och inte minst den starka kopplingen till näringslivet under alla terminer, säger Jonas Karlsson.

Just denna koppling visade sig bli till stor nytta för Jonas. Redan under det andra året kom han i kontakt med Electrolux Laundry Systems, som sysslar med tvättutrustning för den professionella marknaden. Under de tre sista terminerna kombinerade han studierna med att arbeta på deras logistikavdelning. Då med Logistics Support mot företagets säljbolag runt om i världen; nu arbetar han med Business Support.

Förändringsprojekt

– På Business Support jobbar man i stort sett hela tiden med förändringsprojekt i en internationell miljö, berättar Jonas. Jag har arbetat mycket med olika projekt kopplade till lager och lagerhanteringssystem. Just nu jobbar jag som projektledare för ett övertagande av ett lager för ett annat Electroluxföretags produkter, vilket innefattar koordinering av många olika delprojekt för att helheten ska fungera.

– Att jobba med att ta fram lösningsförslag för olika problem i den dagliga driften är alltid spännande. Att gå från något teoretiskt till att få det att fungera praktiskt är alltid svårt, men oerhört roligt och lärorikt att jobba med.

Ett enkelt val

Jobbet innehåller den kombinationen av IT och logistik i koppling till människor som Jonas redan tidigt fastnade för och som lade grunden till hans val av utbildning. Linnéuniversitetet var det enda lärosäte som erbjöd denna utbildning och därför blev valet enkelt. Det han minns bäst från studietiden är den femte terminen, kallad T5.

– Då har man chansen att under hela terminen antingen göra ett projekt ute på ett företag eller studera utomlands. Under den terminen lärde jag mig väldigt mycket som jag annars inte hade fått lära mig.