Här försvinner man inte i mängden

Har du ett intresse för kemi och biologi? Det intresset delar du i så fall med Nirary Nissan som valde att läsa Biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde. Nirary är nu inne på sitt andra år av tre och vill i framtiden arbeta med utveckling av läkemedel eller möjligen cancerforskning. Läs vad Nirary har att säga om sitt utbildningsval.

Högskolan i Skövde

Nirary Nissan är 20 år gammal och läser det andra året av tre på biomedicinprogrammet vid Högskolan i Skövde. Nirary bor i Jönköping och pendlar mellan sin bostad till Högskolan i Skövde nästan dagligen.

– Den främsta anledningen till varför jag valde Högskolan i Skövde var just närheten, det tar inte så lång tid att pendlar mellan Jönköping och Skövde. Jag har alltid haft ett intresse för kemi och biologi och kände att det var något jag ville arbeta med i framtiden. När jag valde program så tänkte jag först även på apotekarprogrammet men valde biomedicinprogrammet just eftersom Högskolan i Skövde erbjuder det, säger Nirary.

Biomedicinprogrammet är en forskningsinriktad utbildning som ofta kan blandas ihop med det biomedicinska analytikerprogrammet, men det är två helt olika utbildningar.

– Det första året läste vi mycket kemi, men den senaste tiden har vi läst kurser som varit inriktade mot biologi och medicin. Det är mycket teoriundervisning och praktik sker i form av olika laborationer som brukar finnas i varje kurs. Vissa kurser är problembaserade, medan andra är traditionella med föreläsningar och en tenta som avslutning. Jag tycker att kurserna varit mycket intressanta och känner att jag har lärt mig mycket under de här två åren, säger han.

Nirary tycker att Högskolan i Skövde är lagom stor och att det är skönt att man inte försvinner i mängden, som man kanske kan göra vid en större skola. Här så känner lärarna till studenterna väl och de är duktiga. Nirary vet vad han vill göra i framtiden.

– Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med utvecklingen av nya läkemedel, men jag vill även arbeta med cancerforskning. För att få göra det så funderar jag på att läsa i två år till så jag får en masterexamen, säger Nirary.
Nirary är nöjd med sitt utbildningsval och han känner att han får fördjupade kunskaper i de ämnen han är intresserad av och tycker att det är en mycket bra grund för vidareutbildning.

– Jag rekommenderar utbildningen till studenter som är intresserade av forskning. Man får en mycket bra grundutbildning här i Skövde och det är en tillräckligt stor skola med engagerade lärare. Dessutom är tågförbindelserna bra för den som vill pendla som jag, annars är det lätt att få tag på en studentbostad, avslutar Nirary.