Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden!

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum

Följ med till Fenix Kultur- och Kunskapscentrum och träffa studenter och lärare på skolan. Få en inblick i studierna och det praktiska arbetet i verkstaden. På Fenix Kultur- och Kunskapscentrum studerar både vuxna och gymnasieelever tillsammans vilket er en bra mix där alla kan lära av varandra.

Gå en utbildning på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum och få goda framtidsutsikter!