En realistisk utbildning med framtiden i åtanke

AIU struktureras programmen utifrån ett realistisk och praktisk perspektiv. Det studenterna lär sig här ska vara applicerbart i den riktiga världen, och ska kunna hjälpa dem fram till sin framtida karriär. American Intercontinental University erbjuder utbildningar inom business, mode, interior design, media produktion och visuell kommunikation. Detta är alla områden med hög efterfrågan på komptenta människor, dock bör studenterna vara beredda på en hård konkurrens.

American Intercontinental University AIU

American_intercontinental_unviersity_3American Intercontinental University erbjuder värdefulla specialiseringar inom programmen. Detta så att studenterna ska vara så väl förberedda som möjligt inför sitt nästa steg i arbetslivet. Till exempel erbjuder AIUs Fashion school inte bara en ren fashion designer utbildning, utan ser även till marknadens behov av specialister för allt det som behövs runt omkring klädskaparna. För att kläderna ska sälja behövs inte bara en snygg design utan även väldigt mycket publicitet. Därför erbjuder AIU även två program med en inriktning på marknadsföring för modemarkanden.

Inriktningen mot marknadsföring för fashion ser till marknadens behov av professionella marknadsförare, PR-ansvariga, show organisatörer och inköpare, för att nämna endast några möjligheter. Den andra inriktningen är en kombinerad utbildning för dem som vill skapa, utan att vara låsta. Att veta hur man bäst marknadsför sig själv är ovärderligt när det gäller att alltid vara strået vassare och ligga steget före.

Tillgång och efterfrågan
Även inom resten av universitet ser ledningen till de trender som tyder på ett framtida växande behov av komptent arbetskraft. På universitetets business school, underbyggs till exempel all undervisning av en fokus på det internationella. Detta är en förberedelse för världen som studenterna förväntas arbeta i. Även genom att erbjuda en specialistutbildning i interior design ser man till marknadens behov. Här tror skolan på en växande arbetsmarknad, men bara för dem som är grundligt utbildade och är väl förberedda för att själva driva sin karriär framåt.

Detsamma gäller för de som läser AIUs utbildningar till media produktion och visuell kommunikation. Här finns absolut ett behov av arbetskraft, men för tillfället inte så många officiellt utbildade inom områdena. Här uppmuntras studenterna att matcha sina kreativa intressen med den moderna teknologin för att kunna påbörja en karriär inom det mycket dynamiska och expanderande medieindustrierna.

Oavsett vilken inriktning du väljer, kan du känna dig säker på att American Intercontinental University arbetar till fullo för att förbereda dig för det riktiga livet. Här kombineras teori med mycket relevant praktik i form av projektarbeten, praktik ute på företag och gästföreläsare från branschen. Dessutom erbjuds du möjligheten att ta ut både en engelsk och en amerikansk examen, vilket kan underlätta din karriärutveckling ytterligare ur ett internationellt perspektiv.