En framtid inom Psykoterapi

Hos KPT Svealand ges grundutbildningen i kognitiv beteendeterapi på halvfart. En heldag varannan vecka samlas alla studenterna för föreläsningar och utbildningsterapi under handledning. Emellan handledningstillfällena ska studenterna även träffa en utbildningspatient då sessionen filmas och sedan visas för handledare och grupp. Under utbildningen får studenterna en övergripande bild av både kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi - något som både Erica och Anette tycker är mycket positivt.

KPT Svealand

KPT Svealand - Erika NymanErica är 26 och har sin bakgrund i en beteendevetenskaplig examen med inriktning på psykologi. För henne var KPT ett utmärkt alternativ till psykologprogrammet som skulle ha tagit mycket längre tid att komma in på och att gå klart. Genom KPT kunde hon ganska snabbt men ändå med en stark grund att stå på, komma ut i arbetslivet. Idag arbetar hon på Capio Anorexi Center som behandlare - egentligen ett drömjobb från allra första början som hon fick genom en spontanansökan. När hon samlat ihop sina två års praktiska erfarenhet vill hon fortsätta med Steg-2 utbildningen i kognitiv psykoterapi för att som hon själv säger:

". utöka mina kunskaper inom området och kunna arbeta mer självständigt och inte behöva bli handledd i arbetet som jag blir nu."

Anette är 51 och har även hon en examen inom beteendevetenskapliga ämnen med psykologi. Hon har tidigare arbetat som kommunikationskonsult men ville sadla om till psykoterapeut. Just därför gick hon för några år sedan KPTs grundutbildning i kognitiv psykoterapi. Hon driver idag en egen praktik och går samtidigt 6e och sista terminen på Steg 2 utbildningen för att bli fullt legitimerad. Hon valde KPT Svealand just för att den verkade vara det bästa alternativet. Hon uppskattade mycket att:

"KPT använder sig mycket av gästföreläsare med väldigt hög klass och standard. Det är som jag uppfattar det stjärnor och de mest etablerade inom sina områden. KPT använder sig inte av fast anställda lärare utan kan fritt välja föreläsare från yrkeslivet. Alla utvärderas ständigt och bara de bästa kommer tillbaka."

Bredden ger trygghet
Något som både Erica och Anette påtalar är att utbildningen på KPT Svealand är bredare än många andra verkar vara. Anette säger att:

"Den blandar kognitiv teori och psykoterapi med kunskaper i inlärningsteori, alltså beteendeterapi som många andra utbildningar inte gör. Ofta är utbildningen mer betonad åt det ena eller det andra."
Erica säger:

" Det som är positivt är att de inte är låsta vid (kognitiv beteendeterapi) utan ger en övergripande bild. Som student får man en bred kunskap inom alla dessa områden och föreläsningarna tar upp hur man kan arbeta med allt ifrån dubbeldiagnostik, personlighetsstörningar, ångest, fobier till livskriser dvs. allt som man kan tänkas stöta på i sitt arbete. Detta ger då en bra förutsättning för framtida jobb och ger en trygghet hos oss studenter i vårt arbete."

Varma rekommendationer för KPT
Anette låter väldigt nöjd med utbildningen, precis som Erica. Erica känner att hon utvecklats väldigt mycket - kanske speciellt tack vare handledningen med mycket konstruktiv kritik på vad man kan förändra och förbättra. Efter att ha räknat upp många fördelar med allt från en heltäckande utbildning till bra föreläsare, öppet klimat och möjligheten att återvända för intressanta föreläsningar kommer Erica fram till att:

"Jag har faktiskt ingenting negativt att säga om utbildningen när jag tänker efter. Skulle jag få välja skulle välja denna skola igen."