Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Christel berättar om Barskolan i Barcelona

Barskolan i Barcelona

Christel studerar på Barskolan i Barcelona idag. I denna film kan du höra mer vad hon har att berätta om sina studieerfarenheter, samt vad hennes framtida planer är.