Carina jobbar som yrkeslärare

Högskolan i Skövde

En helt vanlig arbetsdag går Carina upp vid sextiden för att vara på jobbet strax före åtta.
– Jag delar arbetsrum med två kollegor som också arbetar som lärare inom handel.
Carina beskriver sina arbetsuppgifter som varierande och komplexa. Mycket tid går åt att planera lektioner:
– Jag får idéer på fritiden som jag sedan skriver ner när jag kommer till jobbet. Man kan inte styra när idéerna kommer.

Akuta grejer måste man ta i direkt

Eftersom Carina är ansvarig för APL (arbetsplatsförlagt lärande) blir hon ofta kontaktad av elever och handledare.
– Det kan handla om att ta hand om elever som inte trivs eller som inte förstår vad arbetsgivaren förväntar sig av dem. Akuta grejer måste jag ta i direkt, det går inte att vänta. För mig är eleven alltid viktigast. Jag försöker att vara så tillgänglig som det går.

Lunchrasten blir ofta kort och fikarasterna blir en kopp vid skrivbordet.
– Jag kanske är sån. Det tar några år som ny i yrket att komma in, att bli säker i rollen. Just nu hinner jag inte ta långa raster.

Mentor åt 16 elever

Ibland har hon något möte med rektor, specialpedagog och kuratorer. Som mentor åt 16 elever krävs tid och engagemang för att få allt att fungera så bra som möjligt.
– En del elever kommer till gymnasiet med olika svårigheter i bagaget och de försvinner inte bara för att man kommer hit. Oftast försöker jag involvera föräldrarna, men det är inte alltid de finns där. Sådant kan vara svårt.

Tid för att utveckla sitt arbetsområde

Carina berättar om återkommande möten, som alltid finns i kalendern. Ett sådant exempel är arbetsplatsträffar. Där får hon och kollegorna möjlighet att utveckla sina arbetsområden, sina ämnen och försöker att arbeta mer ämnesöverskridande. Vid 17-tiden är det dags att åka hem igen och Carina försöker vara ordentlig på den punkten:
– Jag har bestämt mig för 17!

Från mäklare till yrkeslärare

För Carina var inte vägen till yrkeslärare en spikrak väg. I sin första karriär arbetade hon inom handel och som bland annat butikskommunikatör, säljare och butikschef.
– Jag gick till Gunnel Mattsson, en av studievägledarna vid Högskolan i Skövde, som hjälpte mig. Från början hade jag en idé om att bli mäklare, därför har det löpt som en röd tråd i hela mitt liv. Jag har läst sådant som möjliggjort att bli mäklare lite senare i livet. Men så tänkte jag om och frågade Gunnel om jag kunde bli yrkeslärare.

Första kursen en pärs

2008 började Carina läsa en kurs i entreprenöriellt företagande.
– Jag stack i väg på luncherna för att gå på föreläsningar och läste hela kvällarna. Men vad jag kände mig gammal! Datorer, koder – oj! Alla tog för givet att man förstod. Där hade jag behövt mer stöttning. Det tog en kurs, sedan hade jag koll på allt sådant.

Efter kursen kände sig Carina starkare. Klarade hon en kurs kunde hon klara av att läsa mer.
– Det var en stor puck att ta steget vidare, men när jag väl kom på banan så kändes det bra.

Nästa utmaning kom när hon började på yrkeslärarprogrammet.
– Jag har aldrig läst så mycket litteratur! Jag köpte allt till första kursen, sen insåg jag att jag bara behövde ett kapitel här och där. Det blev en dyr förstakurs, till den andra kursen lånade jag på biblioteket och läste referensexemplar.

Carina var glad för sina tidigare erfarenheter.
– Jag var glad över att vara lite äldre. Jag kunde ta ett större ansvar för mina studier. Många av de som kom direkt från gymnasiet frågade vilket kapitel de skulle kunna, men det handlade ju inte om det.

Bära eller brista – jag kastade mig ut!

Men studietiden var inte alltid en dans på rosor. Mitt i började Carina tvivla om det var rätt väg att gå, om hon passade som lärare och om hon skulle klara av hela utbildningen.
– Då påminde jag mig själv om hur trött jag var på mitt gamla arbetsliv. Bära eller brista – jag gör mitt bästa! Jag kastade mig rakt ut! Och visst, jag hade några motgångar, till exempel vid min första lektion för elever jag inte kände. Och där i klassrummet satt en hel panel för att bedöma min insats. Jag hade nog behövt öva mer i lärarrollen på mina klasskamrater på utbildningen. Andra lektionen jag höll gick mycket bättre – och panelens feedback kunde inte bli bättre: ’Det här var så bra, du ska inte göra någonting annorlunda!’.

Bra erfarenheter från tidigare yrkesliv

Carina hade ett yrkesliv bakom sig när hon började läsa till yrkeslärare. Arbetslivskontakterna och erfarenheterna därifrån hade hon nytta av under studietiden – och även i sitt nya yrke.
– Man har varit med om relationer och konflikter. Jag har jobbat inom handel tidigare och hanterat människor i olika situationer. Idag använder jag mig av kunskaperna som jag fick i mitt tidigare yrkesliv. Kunder precis som elever kan komma och bli arga över något, då känner jag mig ändå trygg med att ta folk som de är. Jag använder också mina år i handeln till att berätta historier på lektionerna. Det kan handla om knepiga kunder, när det blivit fel på en vara eller som den gången när jag blev lurad och fick sitta med i en rättegång. Men det är en helt annan historia.