Bli en nyckelperson på din arbetsplats!

Högskolan i Skövde

Träffa Joakim Kävrestad som berättar om sina studier på Nätverks- och systemadministrationsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Han berättar bland annat om varför han tycker att den här utbildningen är bättre än andra liknande utbildningar i landet.