Använd din yrkeskompetens och bli lärare

Högskolan i Skövde

Träffa Sandra Svantesson som läser Yrkeslärarprogrammet på Högskolan i Skövde. Hon jobbar sedan tidigare med hud och massage och vill bli lärare inom det området. Sandra tycker att Yrkeslärarprogrammet i Skövde har de pedagogiska kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.